Home

Sairaanhoitaja diakonissa pori

Sairaanhoitaja, kokonaisansio keskimäärin 3 023 euroa/kk. Näin sairaanhoitaja tienaa Suomessa. Terveydenhoitaja: tehtäväkohtainen palkka keskiarvo 2012: 2 354 e. Kokonaisansio 2011: 2 524e Lataa tämä ilmainen kuva aiheesta Sairaanhoitaja Vanha Nainen Pixabayn laajasta kirjastosta tekijänoikeudettomia kuvia ja videoita Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Diakonia-ammattikorkeakoulu - Sairaanhoitaja Isa Faceboo

 1. en ja johta
 2. Discover sairaanhoitaja meaning and improve your English skills! If you want to learn sairaanhoitaja in English, you will find the translation here, along with other translations from Finnish..
 3. Toteutuvat opintojaksot/ opetussuunnitelma/temaattinen kokonaisuus OPS2015 1. temaattinen kokonaisuus Orientaatio korkeakouluopintoihin 2 op ORI0002A15S kaikki opiskelijat 17.3.2017/ST Toteuttavat toimipisteet
 4. 1 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPETUSSUUNNITELMA Hoitotyön koulutusohjelma Diakonisen hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) -diakonissa, 240 op 1. LUKUKAUSI KOHTAAMNEN JA ARVOT 2 OOP0005A10S

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN Ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, arvopohjan ja ammattieettisten periaatteiden

Sairaanhoitaja-diakonissa työelämäss

Opetussuunnitelma 2020 Sairaanhoitaja

Sairaanhoitaja-diakonissa työelämässä

Vastavalmistuneen sairaanhoitajan vuosipalkka Iso-Britanniassa on noin 17,000 puntaa. Työvuosien myötä vuosipalkka voi nousta enintään 30,000 puntaan. http.. Osuuskunta Suomen Asuntomessut järjestää Suomen suurimman ja monipuolisimman asumisen tapahtuman joka kesä. Tutustu Asuntomessuihin myös verkossa Sairaanhoitaja, AMK. Sairaanhoitajia koulutetaan työhön ihmisten kanssa. Osaamista saadaan aidossa ympäristössä, sillä meillä on muun muassa leikkaussali sekä kirurgisen- ja psykiatrisen.. DIAKpeda 2017 Dynaaminen yhteisöllisyys Ilmiölähtöisyys Ammatillinen reflektiivisyys Kehittävä työote Diakonia-ammattikorkeakoulu OPETUSSUUNNITELMA 2015 sis. ops muutokset 1.8.2017 SAIRAANHOITAJA (AMK)

Sairaanhoitaja-diakonissakoulutuksen laajuus on 240 opintopistettä. Opiskelu kestää neljä vuotta ja antaa laillistetun kelpoisuuden sairaanhoitajaksi sekä kelpoisuuden evankelisluterilaisen kirkon diakonian virkaan. Monimuotokoulutusta järjestetään Oulun-kampuksella.Evankelisissa kirkoissa diakonissat ovat toimineet alkuperäisiksi uskotuissa tehtävissään 1800-luvulta lähtien. Diakonialaitokset tarvitsivat koulutettuja työntekijöitä hoitamaan erilaisia palvelutehtäviä köyhien ja sairaiden parissa. Diakonissat asuivat diakonialaitosten yhteydessä olevissa asuntoloissa. Alussa diakonissojen toiminta keskittyi diakonialaitoksiin ja niiden lähiympäristöön, myöhemmin diakonissoja alkoi työskennellä myös seurakunnissa ja yhteiskunnan terveydenhuollon palveluksessa. Terveydenhoitajan & kätilön ammatillisen osaamisen kuvaukset - osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt 11.3.2014 Päivi Haarala Terveydenhoitajan ja kätilön ammatillinen osaaminen 11.3.2019 Terveydenhoitaja Sairaanhoitajana otat vastuun omasta toiminnastasi, tunnet osaamisesi rajat ja sinulla on vahva ammattieettinen arvopohja. Kohtaat sairaanhoitajaopintojen aikana potilaita eri kulttuureista, tärkeinä arvoina kanssakäymisessä korostuvat erilaisuuden kunnioitus, tasa-arvoisuus sekä yhdenvertaisuus.

OPETUSSUUNNITELM 2015 TERVEYDENHOITJ, 240 OP UTTMISTYÖN LÄHTÖKOHDT J PLVELUJÄRJESTELMÄ 30 op P H Orientaatio korkeakouluopintoihin 2 op siakastyön lähtökohdat 9 op Kohtaaminen hoitosuhteessa 6 op Kliininen Löydä parhaat Työpaikat Sairaanhoitaja - Pohjois-Pohjanmaa avoimet työpaikat 50 tarjouksen välillä. Etsitkö lisää työmahdollisuuksia? Tsekkaa kaikki Työpaikat Terveydenhoito - Pohjois-Pohjanmaa.. SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1 AMMATTILAISENA KASVATUS-, SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA 1.1 Lähihoitaja 1.2 Lähihoitajan toimintaympäristöt 1.2.1 Lähihoitajan toimintaympäristö muuttuu 1.3 Kasvun ja osallisuuden

OPETUSSUUNNITELMA Hoitotyön koulutusohjelma Diakonisen hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Rakennekaavio: Sairaanhoitaja (AMK) -diakonissa, 240 op (Helsinki) 1. lukukausi 30 op Kohtaaminen ja arvot P Oppiminen Täydentävillä opinnoilla laajennetaan ja syvennetään osaamista hoitotyön eritysalueilla. Täydentävinä opintoina (30 op) voi sairaanhoitajaopiskelija valita joko Pori Pori - Helsinki

Diakonissa oli alkukristillisen seurakunnan naispalvelija, jonka tehtävänä oli auttaa piispaa seurakunnan Esimerkiksi tunnettu diakonissa Olympia/Olympiada kuvataan liturginen orari yllään LÄHIHOITAJAN AMMATILLINEN OSAAMINEN Lähihoitajan ammatillisen osaaminen perustana ovat: 1. prosessiosaaminen (työelämässä vaadittava yleinen osaaminen) 2. ammattiosaaminen Lähihoitajan toiminnan lähtökohtana 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

OLENKO SAIRAANHOITAJA VAI DIAKONISSA? : Tutkimus

Hakijapalvelut (tutkinto-opiskelijaksi hakeminen) hakijapalvelut@xamk.fi Katso tarkemmat yhteystiedot: Hakijapalvelut Hae 33 Psykiatrinen Sairaanhoitaja työpaikkaa avoinna Indeed.com, maailman suurimassa Psykiatrisen sairaanhoitajan asiakkaina ovat äitiysneuvola-asiakkaat ja heidän kumppaninsa

Sairaanhoitaja (AMK) - XAM

 1. en sosiaali- ja terveysalalla  sekä humanistisella että opetusalalla. Toiseksi sen kansallisena erityistehtävänä on kirkollisen diakoni-, diakonissa- ja nuorisotyönohjaajakoulutuksen kehittä
 2. en (työelämässä vaadittava yleinen osaa
 3. en ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen
 4. 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Sairaanhoitaja, päivystysosasto - Satakunnan - Duunitor

Suomessa diakonissalla tarkoitetaan nykyisin yleensä henkilöä, joka on suorittanut sairaanhoitajan ja kirkollisen kelpoisuuden antavan tutkinnon sekä vihitty diakonian virkaan. Diakonissa voi olla myös mies. Diakonissaksi voi opiskella nykyisin Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Ennen vihkimystä opiskelijan tulee käydä ordinaatiokoulutus, joka on tutkinnosta erikseen olevaa hiippakunnan koulutusta. Useat piispat vaativat vokaation ennen vihkimystä, joten kaikki diakonia-ammattikorkeakoulun tai Novian eri toimipaikkojen opiskelijat eivät saa suoraan vihkimystä, ennen viran vastaanottamista. Viran liturgista luonnetta on vahvistettu kirkon jumalanpalvelusuudistuksessa 1990-luvulla. Diakonissan viran liturgisena tunnuksena on ryhdytty käyttämään vasemmalle olkapäälle asetettua stolaa. Diakonissat käyttävät perinteisesti "sokeripalallista" virkapaitaa, joka on väriltään vihreä. Liturgisilla uudistuksilla ja symboleilla on siten ryhdytty lähentämään diakonian virkaa kohti kirkon erityistä virkaa. Kirkossa on käynnissä diakonaattiuudistukseksi kutsuttu hanke, jossa myös diakonian viran tulevaisuutta selvitetään. OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä Kansainvälistyä voit myös kotikorkeakoulussa mm. osallistumalla opintojaksojen väliseen yhteistyöhön partneriyliopiston kanssa ja toimimalla kv-tuutorina. Firefox Valitse päävalikosta kohta Asetukset. Valitse Tietosuoja ja turvallisuus. Valitse Historiatiedot -kohdassa alasvetovalikosta Valitut historiatiedot.

Päivystys Pori Satasairaal

11 2. LUKUKAUSI terveyden ja sairauden periaatteet terveyden edistäminen, eri tasot ja toimintamuodot, kuten motivoiva terveyskeskustelu terveyttä ja hyvinvointia selittävät teoriat ja mallit terveyden ja sairauden yhteiskunnalliset ulottuvuudet epidemiologiassa ja kansanterveystieteissä terveyserojen ja syrjäytymisen taustalla olevat tekijät elintapojen yhteydet terveyteen terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus terveyden edistämisen etiikka KHO2007A20S KLIININEN HOITOTYÖ II 7 OP KHO2102A15S Anatomia ja fysiologia II 2 op osaa selittää ihmiskehon elinjärjestelmien säätelyn taustalla olevat tekijät ja osaa soveltaa tietojaan kliinisessä hoitotyössä ymmärtää sairauksien syntymekanismeja ja niiden aiheuttamat muutokset elimistössä ruuansulatus, virtsaneritys, hormonit, neste- ja suolatasapaino, happoemästasapaino, lämmönsäätely, sukupuolielimistö, tuki- ja liikuntaelimistö, hermosto elinten sijainti kehossa yleisin tieteellinen käsitteistö kliiniset potilasesimerkit KHO2202A15S Kuntouttavan terveyden edistämisen menetelmät 2 op ymmärtää kuntouttavan työn osana kokonaisvalaista hoitotyötä tietää kuntouttavan työn tavoitteet ja eri muodot tietää yksilön resursseihin ja ympäristön mahdollisuuksiin vaikuttavia kuntouttavia menetelmiä tietää toimintakyvyn kansalliset arviointimenetelmäsuositukset osaa arvioida omaa toimintakykyään ja sen säilyttämisen ja ylläpitämisen haasteita oman terveyden edistämiseksi kuntouttava työ voimavarasuuntautunut, yksilön vahvuuksia etsivä ja oma-aloitteisuutta tukeva kuntoutusprosessi toimintakyvyn arviointi yksilölliset, ryhmä- ja yhteisömuotoiset kuntouttavat menetelmät laitoksissa ja kotona henkilökohtainen toimintakykyMikäli et halua Duunitorin keräävän tietosuojaselosteessa mainittuja selaintietoja vierailustasi, mahdollistavat useimmat selainohjelmat eväste-toiminnon poiskytkemisen. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin Duunitorin ylläpitämien sivujen ja tarjoamien palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Diakonissa - Wikipedi

 1. en on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistä
 2. Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Syksy 2012 1 Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta on tarkoitettu lisä- ja täydennyskoulutukseksi lähihoitajan tutkinnon suorittaneille tai sosiaali- ja terveysalalla
 3. Diakonia-ammattikorkeakoulusta valmistuvat diakonissat toimivat sairaanhoitajan tavoin erilaisissa hoitotyön tehtävissä, mutta heillä on lisäksi kelpoisuus toimia Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian virassa. Diakonissa on koulutuksensa perusteella diakonisen hoitotyön ja diakoniatyön asiantuntija. Työn lähtökohtina ovat kristillinen ihmiskäsitys ja lähimmäisenrakkaus. 
 4. taympäristölle tyypillisten lasten ja nuorten hoitotyössä osaa havainnoida harjoitteluympäristön infektioriskitekijöitä sekä työskennellä aseptisesti oikein osaa tunnistaa lääkehoitoprosessin riskikohdat ja toimii vastuun mukaisesti lääkehoidon toteutta
 5. Sairaanhoitaja Pori työpaikat. (3 työpaikkaa). Haluatko Sairaanhoitaja Pori työpaikat sähköpostiisi? Close. Luo Monsterin käyttäjätili ja lähetämme sinulle työpaikkoja ja työnhakuvinkkejä

Sairaanhoitajien oma ammatillinen yhteisö - Sairaanhoitaja

 1. Sairaanhoitaja. Drama | TV Series (1976- ). Episode Guide
 2. Ensihoitopalvelut tarkoittavat niitä palveluja, joita potilas saa, kun hän joutuu onnettomuuteen tai sairastuu sairaalan ulkopuolella.
 3. 1 Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op Opetussuunnitelma Rakenne 1. Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat (5 op) 2. Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt (5 op) 3. Moniammatillisen

Sairaanhoitaja työpaikat - 311 Sairaanhoitaja nykyistä Joobl

2SLQQl\WHW\ ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY +DUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 9DSDDVWLÃYDOLWWDYDWÃRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY $PPDWWLRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 3HUXVRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY Lapsena sairaanhoitaja ei ollut vielä unelma-ammatti. Auttaminen, ihmisläheisyys ja vastuu sen Ihailin sairaanhoitajien läsnäoloa, vakuuttavuutta, omaisten huomioimista ja toivon ylläpitämistä OPETUSSUUNNITELMA 2020 SOSIONOMI (AMK) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 2020 Koulutuksen rakenne AMMATILLISEN KOHTAAMISEN LÄHTÖKOHDAT JA PALVELUJÄRJESTELMÄ, 1. LK. P A A A A P Orientaatio korkeakouluopintoihin

Kiinnostuitko koulutuksesta?

sairaanhoitaja Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Opinnot voit suorittaa joko päivä- tai monimuoto-opintoina. Molempien kesto on noin 3,5 vuotta, laajuus on 210 op. Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS Xamkin opiskelijana sinulla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä monin eri tavoin. Voit lähteä ulkomaille opiskeluvaihtoon, harjoitteluun tai osallistua intensiivikursseille. Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa ja itsevarmuutta. Xamkilla on laaja partneriverkosto, yhteensä yli 300 noin 40 maassa.   Lue lisää kansainvälistymisestä.22 ELÄMÄNKULKUJEN MONINAISUUS JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN I osaa käyttää kotisairaanhoidossa käytettäviä teknologisia välineitä ja sovelluksia eettisesti ja asiakaslähtöisesti osaa arvioida ammatillisen kasvunsa vaihetta sekä tunnistaa kotisairaanhoidon kehittämiskohteita MPH0008A20S MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEHOITOTYÖ 8 OP YHT5004A20S Mielenterveys ja päihteet 4 op ymmärtää mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyviä yksilöllisiä, yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä ymmärtää hyvinvointia ja positiivista mielenterveyttä suojaavien tekijöiden merkityksen tuntee keskeiset mielenterveyden häiriöt ja monihäiriöisyyden sekä niiden yksilöllisen ilmenemisen sekä yhteyden päihdeongelmiin tuntee perusteet päihteistä ja päihteiden käyttöön liittyvistä riskeistä ja haitoista ymmärtää erilaisten kriisien ilmenemismuotojen perusteet tietää keskeisen mielenterveys- ja päihdetyön lainsäädännön ymmärtää puheeksi oton sekä varhaisen ja oikea-aikaisen avun merkityksen ymmärtää mielenterveyttä edistävän ja korjaavan työn merkityksen ymmärtää päihteiden käyttöä ehkäisevän työn ja korjaavan päihdetyön merkityksen tuntee kriisityön perusteet ja auttamismuodot ymmärtää asiakaslähtöisyyden ja monialaisen asiantuntijuuden merkityksen mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyössä osaa arvioida ja analysoida omia arvojaan, asenteitaan ja omaa ihmiskäsitystään suhteessa mielenterveyteen ja päihteisiin. hyvinvointia ja positiivista mielenterveyttä suojaavat tekijät ja mielenterveys- ja päihdeongelmille altistavat tekijät yleisimmät mielenterveyshäiriöt, monihäiriöisyys ja niiden yhteys päihdeongelmiin päihteet (alkoholi, korvikealkoholit, sekakäyttö, tupakka ja huumeet) ja riippuvuuskäyttäytyminen kriisien ilmenemismuodot mielenterveys- ja päihdetyön keskeinen lainsäädäntö mielenterveyttä edistävä ja korjaava työ päihteiden käyttöä ehkäisevä työ ja korjaava päihdetyö haittojen, terveysriskien ja ongelmien käsittely kriisityön perusteet ja auttamismuodot monialainen asiantuntijuus ja yhteistyö mielenterveys-, päihde- ja kriisityössä ammatillisen persoonallisen kasvun reflektio

Diakonissa-sairaanhoitaja AMK; Vuoden 2017 kunnanvaltuutettu. Occupations: Politician. The basics. Quick Facts. Intro. Diakonissa-sairaanhoitaja AMK; Vuoden 2017 kunnanvaltuutettu OPETUSSUUNNITELMA 2020 SOSIONOMI (AMK) -VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 2020 Koulutuksen rakenne AMMATILLISEN KOHTAAMISEN LÄHTÖKOHDAT JA PALVELUJÄRJESTELMÄ, 1. LK. 32 OP P A A A

Diakonissat toimivat kirkon ja seurakunnan työntekijänä yhteistyössä esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä eri järjestöjen kanssa. Diakonissat tekevät ennaltaehkäisevää ja etsivää työtä auttamalla ja tukemalla yksilöitä, perheitä, ryhmiä ja yhteisöjä erilaisissa elämäntilanteissa. Hoito-ja diakoniatyössä diakonissa kohtaa ihmisen arjen ja sen haasteet rinnalla kulkien ja ammattiapua ongelmanratkaisussa tarjoten. Terveydenhuollossa työskennellessään diakonissat edistävät terveyttä kokonaisvaltaisesti. Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa Diakonissa is a Greek title of honor that is used to refer to a deacon's wife. It is derived from diakonos—the Greek word for deacon (literally, server). There does not currently seem to be any standard English equivalent.. 6 AMMATILLISEN KOHTAAMISEN LÄHTÖKOHDAT JA PALVELUJÄRJESTELMÄT tietää näyttöön perustuvan toiminnan käsitteen ja merkityksen hoidossa tietää opiskelija -vastuunsa kirjaamisesta hoitotyön päätöksenteon prosessi ja hoitosuunnitelma päätöksenteon monitieteinen teoriaperusta potilasasiakirjat, laatiminen ja käsittely rakenteinen hoitokertomustieto Finn-CC -luokituskokonaisuus näyttöön perustuva toiminta ja hoidon laatu opiskelijan vastuu potilasasiakirjoihin kirjaamisessa KHO1202A15S Anatomia ja fysiologia I 2 op osaa kuvata solujen, kudosten, ihon, elinten ja elinjärjestelmien rakenteet, toiminnan säätelyn ja tehtävät ihmiskehon toiminnassa tietää verenkierron ja hengityksen toiminnan säätelyn ja tehtävät osaa paikantaa elimet ja käyttää yleisintä alan tieteellistä käsitteistöä osaa käyttää tietojaan kliinisessä hoitotyössä solu, kudokset, iho, elimet veri, verenkierto, lymfaattinen järjestelmä, hengitys, osin hermosto elinjärjestelmien rakenne, toiminnan säätely ja tehtävät elinten sijainti kehossa yleisin tieteellinen käsitteistö kliiniset potilasesimerkit KHO1302A20S Infektioiden torjunta ja aseptiikka 2 op ymmärtää infektioiden torjunnan ja aseptiikan osaamisen perusteet sekä osaa perustella niiden merkityksen hoitotyössä tietää yleiset ja ajankohtaisimmat virusten ja bakteerien aiheuttamat sairaudet, niiden ennaltaehkäisyn ja hoitotyössä huomioitavat asiat mikrobiologia infektioiden torjunta ja aseptiikan perusteiden osaaminen mikrobien aiheuttamat sairaudet tarttuvien tautien ennaltaehkäisy ja toiminta hoitotyössä yleisvaarallisten tartuntatautien torjunta KHO1402A15S Perushoito, päivittäisissä perustoiminnoissa tukeminen ja ergonomia, simulaatiot osaa kohdata asiakkaan aktiivisena toimijana omassa hoidossaan osaa toteuttaa perushoitoa ja tukea potilasta päivittäisissä toiminnoissa osaa käyttää kehollista vuorovaikutusta hoidollisissa avustustilanteissa osaa toimia aseptisesti oikein osaa toimia ergonomisesti osaa perustella toimintaansa 2 op - 6 -

10 OSALLISUUS JA OHJAUS OSA0009A20S OSALLISTAVA VUOROVAIKUTUS JA OHJAUS 9 OP OSA0104A20S Auttava vuorovaikutus ja ohjaus 4 op tietää auttavan vuorovaikutuksen teoreettiset perusteet sekä osallistavat ja voimavaraistavat menetelmät tunnistaa vuorovaikutustilanteeseen vaikuttavia tekijöitä tietää ohjauksen ja opetuksen filosofiset, eettiset ja pedagogiset lähtökohdat tietää verkkoneuvonnan ja terveysteknologian merkityksen asiakkaiden itsehoidon keinona terveyden edistämisessä tietää sosiaalisen median käytön kansalaisten tiedonvälittäjänä ymmärtää näyttöön perustuvan toiminnan merkityksen ohjauksessa osaa soveltaa hoitotieteellistä tietoa ohjauksessa tietää selkokielen periaatteet ja osaa käyttää selkomateriaaleja työssään auttava vuorovaikutus, osallistavat ja voimavaraistavat menetelmät potilaan/ asiakkaan voimavarojen arviointi ja tukeminen ohjauksen ja opetuksen lähtökohdat verkkoneuvonta ja terveysteknologia tieto- ja viestintätekniikka, digiosaaminen ohjauksen näyttöön perustuva tietosisältö ja pedagogiset menetelmät hoitotieteellinen tieto ohjauksessa: sitoutuminen, itsehoito/omaseuranta kielellinen saavutettavuus, selkokieli, selkopuhe YHT3002A20S Vammaisuus 2 op tietää vammaisuuden erilaisia ilmenemismuotoja ymmärtää vammaisuuden osana ihmisenä olemisen moninaisuutta sekä erilaisia elämänkulkuja ja -tilanteita tuntee vammaispolitiikkaa ja vammaistyön arvoja ja tavoitteita, kuten itsemääräämisoikeuden, esteettömyyden ja osallisuuden edistämisen sekä vammaistyön työmuotoja osaa arvioida ja analysoida arvojaan, asenteitaan ja ihmiskäsitystään suhteessa vammaisuuteen. vammaisuus itsemääräämisoikeus, esteettömyys ja osallisuus vammaispolitiikka ja vammaistyön arvot, tavoitteet ja työmuodot vammaispalvelulaki OSA0203A20S Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 3 op ymmärtää terveyden edistämisen lähtökohdat ja eettiset haasteet ymmärtää väestön terveydentilaa ja hyvinvointia ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä yksilön ja yhteisöjen tasolla ymmärtää yhteiskunnallisen päätöksenteon ja rakenteiden yhteydet terveyteen ja hyvinvointiin osaa hyödyntää motivoivaa terveyskeskustelua auttamismenetelmänä tietää terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lait ja ohjelmatVoit työskennellä sairaaloissa, terveysasemilla, hoivakodeissa, kuntoutusyksiköissä, yksityissektorilla, yrittäjänä tai kolmannen sektorin tehtävissä. Voit vaihtaa työpaikkaa kiinnostuksesi mukaan urasi edetessä. LuxLine, Pori (Finland). discover chevron_right. Sapphire 3 SAIRAANHOITAJA (AMK) -DIAKONISSA OPETUSSUUNNITELMA 2020 Opetussuunnitelma täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevan lain (559/1994 ja 1200/2007) ja asetuksen (564/1994), EU direktiivit (päivitys 2013/55/EU) sekä kansallisesti ja valtakunnallisesti sovitut sairaanhoitajakoulutuksen osaamisvaatimukset (2019). Tutkinto sisältää kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 124) mukaiset vähintään 90 op:n laajuiset teologiset opinnot sekä seurakunnan ja kirkon työhön liittyvät ammattiopinnot. Tutkinto antaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian viran haltijalta ja diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta (diakonissa) edellytettävän kelpoisuuden. SAIRAANHOITAJA-DIAKONISSA 240 OP PERUSOPINNOT 10 OP: Valmentava ruotsi 2 op, Ammatillinen ruotsi 3 op, Ammatillinen englanti 3 op, Orientaatio korkeakouluopintoihin 2 op, suomen kieli ja viestintä integroituina ammatillisiin opintoihin AMMATILLISET OPINNOT 210 OP VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 5 OP OPINNÄYTETYÖ 15 OP Sairaanhoitaja-diakonissakoulutuksessa opinnot rakentuvat kuudesta temaattisesta kokonaisuudesta, jotka jakaantuvat opintojaksoihin. Temaattiset kokonaisuudet ovat: Ammatillisen kohtaamisen lähtökohdat ja palvelujärjestelmä 29 op Osallisuus ja ohjaus 37 op Kliininen hoitotyö 29 op Elämänkulkujen moninaisuus ja terveyden edistäminen 67 op Soveltava ja kehittävä asiantuntijuus 31 op Osallistava kehittäminen ja vaikuttaminen 47 op Kirkon alan opinnot (90 op) toteutuvat osittain integroituneina sairaanhoitajaopintoihin, osittain eriytettyinä. Ne rakentuvat seuraavasti: Teologiset opinnot 20 op Kirkon alan ammattiopinnot 40 op Seurakunnan ja kirkon työelämään liittyvät opinnot 15 op Opinnäytetyö 15 op Koulutuksessa toteutetaan osallistavan ja tutkivan kehittämisen toimintamallia (OSKE), jossa oppiminen ja oppimistehtävät palvelevat työelämän kehittämistarpeita

SuPer-lehti no Instagram: Sairaanhoitaja-diakonissa Liss

Helsinki Lappeenranta Tampere Turku Jyväskylä Hämeenlinna Kuopio Oulu Pori Rovaniemi Kouvola Kajaani Joensuu Mikkeli Vaasa Seinäjoki Kokkola Vantaa Rauma Espoo Lahti Kotka Näytä kaikki Chrome Valitse Muokkaaminen ja hallinta -valikosta kohta Asetukset. Valitse sivun alaosassa Lisäasetukset. Valitse Tietosuoja ja turvallisuus -osiossa Sisältöasetukset. Valitse Evästeet.

Kuvallinen aloitussivu, kuvan koko 230 x 68mm Laaja-alainen työote Kevätkoulutus 25.5.2018, Helsinki Kliininen opettaja, Yleislääketieteen erikoislääkäri, Perhelääkäri, GPS2030 jäsen Nina Tusa UEF//Tusa Yhteisötyön erityiskoulutus (YTEK), 30 op 8.9.2014 Kirkon työntekijät toimivat yhteistyössä yhteiskunnan erilaisten organisaatioiden, yhteisöjen ja verkostojen kanssa. Työ perustuu kumppanuudelle, tiimityölle

Lukujärjestys viikoille 2 ja 3 Viikko 2 (Muutoksia lukujärjestyksessä) Tiistai 12.1.2010 Klo 15.00-16.00 Aikuiskoulutuksen avajaiset Klo 16.00-18.00 Orientaatio opintoihin, tutor Maj-Lis Vänskä Ennen avajaisia Kehitysvamma-alan ammattitutkinto osaamistarjotin 1.8.2019-31.12.2019 Tervetuloa opiskelemaan Ammattiopisto SAMIeduun! Tähän esitteeseen olemme koonneet kehitysvamma-alan ammattitutkinnon opintokokonaisuuksia OPETUSSUUNNITELMA 2020 SAIRAANHOITAJA (AMK) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 2020 Koulutuksen rakenne AMMATILLISEN KOHTAAMISEN LÄHTÖKOHDAT JA PALVELUJÄRJESTELMÄT, 1. LK. P A A A H P Orientaatio korkeakouluopintoihin

Päivystyksessä terveydenhuollon ammattilainen arvioi tilanteesi kiireellisyyden. Jos sairautesi ei vaadi hoitoa päivystyksessä, sinut voidaan ohjata kotihoitoon. Tällöin saat kotihoito-ohjeita  ja seurantaohjeita. SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Asisa Jafari, sairaanhoitaja - Hämeen ammattikorkeakoul

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat Start studying SAIRAANHOITAJA: fraaseja osastolle. Learn vocabulary, terms and more with flashcards, games and other study tools 27 5. LUKUKAUSI enteraalinen ja parenteraalinen hoito hätätilapotilas, sairaanhoitajan vastuu ja velvollisuudet infektioiden torjunta ja aseptiikka luovat ja toiminnalliset menetelmät, terveysteknologia päätöksenteko- ja ryhmätyöosaaminen näyttöön perustuva toiminta ja hoitosuositukset LÄÄ0501A20S LASTEN JA NUORTEN LÄÄKEHOITO JA -LASKENTA 1 OP ymmärtää lääkehoidon potilasturvallisuuden erityispiirteet lasten ja nuorten hoitotyössä ymmärtää keskeisten lasten ja nuorten sairauksien lääkehoidon kliinisen farmakologian perusteet ja osaa soveltaa tietoja hoitotyössä osaa ohjata lääkehoitoa sekä sen omaseurantaa lapsille ja nuorille sekä hänen läheisilleen osaa toteuttaa lääkelaskennan eri muodot virheettömästi ja ymmärtää toiminnan merkityksen hoitotyössä potilasturvallisuus lääkehoidon erityispiirteet lääke- ja lääkitysturvallisuus tavallisimmat lääkeaineryhmät ja niiden käyttöalueet, vaikutusmekanismit ja antotavat lääkkeiden terapeuttiset vaikutukset, haittavaikutukset ja yhteisvaikutukset sekä yhteisvaikutusmekanismit itselääkitys lääkehoidon ohjaus, hoitoon sitoutuminen ja sitouttaminen lääkematematiikan sovellukset LÄÄ0602A20S ROKOTTAMINEN JA TARTUNTATAUTIEN EHKÄISY 2 OP tuntee kansallisen rokotusohjelman ja sen rokotteet tuntee rokotteiden avulla ehkäistävät taudit osaa perustella rokotuksiin ja rokottamiseen liittyviä asioita tuntee rokottamisen vasta-aiheet ja osaa rokotustekniikan rokotusosaaminen, rokottamisen merkitys ja kansallinen rokotusohjelma rokotuksin ehkäistävät taudit rokottamisen merkitys ja erityisryhmien rokottaminen rokotustilanteen suunnittelu ja toteuttaminen rokotusohjaus5 1. LUKUKAUSI monialainen yhteistyö ja asiakkaiden terveys ja hyvinvointi asiakkaan/potilaan oikeudet ja asema palvelujärjestelmissä KOH0006A20S KOHTAAMINEN HOITOSUHTEESSA 6 OP KOH0103A20S Hoitosuhde, moninaiset ja monikulttuuriset asiakkaat 3 op *Opintojaksoon sisältyy 2 op kirkon alan opintoja (Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat) osaa selittää hoitotyön näkökulmasta hyvän hoitosuhteen lähtökohdat ja ominaispiirteet potilas-hoitaja suhteessa ymmärtää hoitotyön periaatteiden ja lähimmäisenrakkauden merkityksen hoitosuhdetyöskentelyssä ymmärtää kohtaamisen ja hoitosuhteen lähtökohtana asiakkaan moninaisuuden, monikulttuurisuuden sekä elämänkerran- ja kokemukset tunnistaa omia asenteitaan ja ennakkoluulojaan asiakassuhteissa sekä kehittää omaa kulttuurisensitiivistä työotetta osaa työskennellä monialaisesti ja hyödyntää eri asiantuntijoiden osaamista asiakassuhteissa hoitotieteellinen tieto hoitosuhteessa hoitotyön arvot, periaatteet, välittäminen ja huolenpito asiakkaiden moninaisuus, monikulttuurisuus, elämänkerrat ja kokemukset hoitosuhteessa henkilökohtainen itsetuntemus ja kulttuurisensitiivisyys monialainen työskentely YHT2003A20S Ihmisen kasvu ja kehitys 3 op *Opintojaksoon sisältyy 1 op kirkon alan opintoja (Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat) ymmärtää ihmisen elämänkaaren kehitysvaiheet ymmärtää ihmisen emotionaalisen, kognitiivisen, moraalisen, uskonnollisen ja sosiaalisen kehityksen vaiheet osaa analysoida ja edistää omaa persoonallista kasvua ja kehitystä ihmisen elämänkaari ihmisen emotionaalinen, kognitiivinen, moraalinen, uskonnollinen ja sosiaalinen kehitys ammatillinen persoonallinen kasvu KHO1008A20S KLIININEN HOITOTYÖ 1 8 OP KHO1102A20S Hoitotyön päätöksenteon prosessi ja dokumentointi 2 op ymmärtää hoitotyön kansallisen päätöksentekoprosessin ja hoitosuunnitelman laadinnan perusteet ymmärtää monitieteisen tietoperustan tarpeen päätöksenteossa tietää potilasasiakirjan laatimisen ja käsittelyn perusteet - 5 -

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea, Jos tarvitset hoitoa, jota ei voi siirtää seuraavaan päivään, soita päivystysapuun. Puhelinnumero on 116 117.

Sairaanhoitaja-diakonissakoulutus saamelaisalueella - CDON

TERVEYDENHOITAJA (AMK) OPETUSSUUNNITELMA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU TERVEYDENHOITAJA (AMK) OPETUSSUUNNITELMA 2015 SISÄLTÄÄ 2017 MUUTOKSET, VOIMASSA 1.8.2017 TAI SEN JÄLKEEN ALOITTANEILLA OPISKELIJOILLA Free. Android. Category: Health & Fitness. Sairaanhoitaja-lehti on elämänmakuinen lehti sairaanhoitajille. Valotamme sairaanhoitajan työtä monelta kantilta ja liikumme hoitotyön kentällä.. Sairaanhoitajan tuli olla sydmessn kiinnostunut sairaasta ja teknisesti kiinnostunut sairaan hoitamisesta ja parantamisesta. Sairaanhoitaja ei saanut asennoitua kuin sairaat olisivat olemassa..

Avoimet työpaikat - Sairaanhoitaja - Pori Careerjet

Sairaanhoitaja Liisa Perälä ja Diakonissa Aino Elonen Finna

Read the latest magazines about Diakonissa and discover magazines on Yumpu.com Opiskelu on käytännönläheistä ja toteutustavoiltaan monipuolista. Teoriaopintoja voit opiskella lähiopetuksessa, simulaatio- ja verkkoympäristössä ohjattuna, ryhmätöissä ja projekteissa, työelämässä sekä itsenäisesti verkossa. 1 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPETUSSUUNNITELMA Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK), 210 op 2 1. LUKUKAUSI KOHTAAMNEN JA ARVOT OOP0005A10S Oppiminen ja oppimisympäristöt

Sairaanhoitaja Hakusanalla sairaanhoitaja löytyi 382 yritystä. Satakunnan ammattikorkeakoulu. PORI. Puh. (02) 620 3000 Faksi (02) 620 3030 TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Pori (POR) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Koulutusjohtaja Koulutusohjelmavastaava Opintosihteerit: Eija Heikkinen Anna-Leena Eklund Sirkka-Liisa Niskanen, ylempi AMK-tutkinto Anna-Maija Sairaanhoitaja. Oulun kaupunki - Oulu. Eilen. Oulun kaupunginsairaalassa on haettavana seitsemän SAIRAANHOITAJAN vakinaista tehtävää. Oletko sinä etsimämme henkilö? Sairaanhoitaja SV Swedish dictionary: diakonissa. diakonissa has 7 translations in 6 languages. Words before and after diakonissa

Hoitotyö, sairaanhoitaja (amk) - SAMK - Satakunnan

Şimdilik Türkiye'de bulunan müşterilerimiz bizimle maalesef sadece yurt dışı tesisler için rezervasyon yapabiliyor. Size hizmetlerimizi tamamıyla sunmamıza engel olan sorunları çözmeye çalışıyoruz 58. Guests of Hotel Astoria (1989) Pori Karemnia Opinnäytetyöprosessin kulttuurisensitiivinen näkökulma TAITO 2017 Osaamisen ydintä etsimässä Konferenssi Tampereen Taitokeskuksessa 25.-26.4.2017 4.5.2017 Tiina Ervelius, Eeva Mertaniemi, Elina Pekonen

16 KLIININEN HOITOTYÖ AHO0007A20S AIKUISTEN HOITOTYÖ 7 OP AHO0104A20S Aikuisten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 4 op osaa muodostaa kokonaisvaltaisen hoitotyön kuvan aikuisten hoidosta osaa analysoida aikuisväestön terveys- ja hyvinvointitietoa sekä hoito- ja palvelujärjestelmien tarvetta osaa soveltaa yleisempien sisätauti-kirurgisten sairauksien lääketieteellisen hoidon perusteita asiakaslähtöisessä hoitotyössä ja terveyden edistämisessä osaa soveltaa potilaan kokemustietoa elintapojen muutostarve- ohjauksessa sekä arjessa selviytymisen tukemisessa osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja arvioida hoidon laatua kokonaisvaltainen hoitotyö aikuisväestön terveys- ja hyvinvointi, hoito- ja palvelutarve tavallisimmat sisätaudit ja sisätautipotilaan hoidossa käytettävät toimenpiteet ja menetelmät tavallisimmat kirurgisesti hoidettavat sairaudet pre-, intra- ja postoperatiivinen hoitotyö kivunhoito ja haavahoito syöpätautien hoitotyö ravitsemushoito NEWS (aikaisen varoituksen pistejärjestelmä) sairastuminen ja seksuaaliterveys elintapaohjaus, arjessa selviytyminen, potilaan kokemustieto näyttöön perustuva hoitotyö, terveysteknologia ja hoidon laatu AHO0203A20S Kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatiot 3 op osaa toteuttaa parenteraalista neste-, ravitsemus- ja lääkehoitoa akuuteissa hoitotilanteissa osaa toteuttaa enteraalista ravitsemushoitoa pitkäaikaissairaan hoidossa osaa soveltaa tietoja potilaan toimenpiteeseen valmistamissa ja ohjauksessa sekä keskeisissä leikkaus- ja anestesiahoitotyön toiminnoissa sekä toimenpiteen jälkeisessä tarkkailussa ja hoidossa osaa käyttää leikkaussalin tarkistuslistoja osaa hoitoelvytyksen periaatteet osaa laiteteknologian ja potilasturvallisuuden osaa perustella toimintaansa ajantasaisella tutkimustiedolla ja hoitosuosituksilla Sisätautipotilaan, perioperatiivisen potilaan ja syöpäpotilaan hoitoprosessi parenteraalinen ja enteraalinen neste-, ravitsemus- ja lääkehoito, verensiirto, näytteenotto kirurgisessa toimenpiteessä avustaminen hoitoelvytys laiteteknologia ja potilasturvallisuus infektioiden torjunta ja aseptiikka päätöksenteko- ja ryhmätyöosaaminen 38 curtidas, 2 comentários - SuPer-lehti (@superlehti.fi) no Instagram: Sairaanhoitaja-diakonissa Liss Eriksson-Tapio kouluttaa lähihoitajia huomioimaan hengellise Kouvola Kuopio Lahti Pori Porvoo Sastamala Sipoo. Tampere Turku Tuusula Vantaa

Sairaanhoitaja - Porin kaupunki Pori, Satakunta Kuvaus Sairaanhoitaja, Porin kaupunki., Perusturva, Aleksin Hovi, Lavia, Pori.... WWW-osoite: Yhteystiedot: Vanhuspalveluiden esimies Leena Kivisalo, p.. SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SAIRAANHOITAJAN JA TERVEYDENHOITAJAN KOULUTUS TUTKINNOT Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys (National Qualifications Framework NQF) Suomen kansallisessa OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUKSEN ERIKOISTUMISOPINNOT, TUKEA LAPSELLE KUMPPANUUTTA KASVATTAJALLE

Opintojen aikana voit kansainvälistyä oman opintosuunnitelmasi mukaisesti. Voit suorittaa osan tutkinnosta ulkomailla opiskellen tai harjoitellen.Saavutettavuus Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun verkkosivut on julkaistu vuonna 2016. Sivuston on täytettävä EU:n saavutettavuusdirektiivin sekä WCAG 2.1 -kriteeristön AA-tason vaateet 23.9.2020 alkaen. Teemme vuoden 2020 aikana töitä sivuston teknisen ja sisällöllisen saavutettavuuden parantamiseksi.19 3. LUKUKAUSI LÄÄ0302A20S VANHUSTEN / IKÄÄNTYVIEN LÄÄKEHOITO JA LASKENTA 2 OP ymmärtää lääkehoidon potilasturvallisuuden erityispiireteet vanhusten / ikääntyvien hoitotyössä ymmärtää vanhusten / ikääntyvien yleisempien sairauksien lääkehoidon kliinisen farmakologian perusteet ja osaa soveltaa tietoja hoitotyössä osaa ohjata lääkehoitoa sekä sen omaseurantaa potilaalle ja hänen läheisilleen osaa käyttää lääketietokantoja ja soveltaa tietoja lääkehoidossa osaa toteuttaa lääkelaskennan eri muodot virheettömästi ja ymmärtää toiminnan merkityksen hoitotyössä potilasturvallisuus lääkehoidon erityispiirteet lääke- ja lääkitysturvallisuus tavallisimmat lääkeaineryhmät ja niiden käyttöalueet, vaikutusmekanismit ja antotavat lääkkeiden terapeuttiset vaikutukset, haittavaikutukset ja yhteisvaikutukset sekä yhteisvaikutusmekanismit itselääkitys lääkehoidon ohjaus, hoitoon sitoutuminen ja sitouttaminen lääkematematiikan sovellukset OSALLISTAVA JA TUTKIVA KEHITTÄMINEN (OSKE) AMM0202A20S AMMATTIALAN KEHITTÄMISTYÖN VÄLINEET II 2 OP ymmärtää asiakasosallisuuden merkityksen sosiaali- terveys- ja kirkon alan kehittämisessä tietää sosiaali-, terveys- ja kirkon alalla toteutettavan kehittämisprosessin vaiheet tuntee erilaisia sosiaali-, terveys- ja kirkon alan työn kehittämisen ja vaikuttavuuden arvioinnin menetelmiä osaa hankkia ja käyttää tietoa kansallisista ja kansainvälisistä tietolähteistä tunnistaa tietokantojen käytön ja tiedon keräämisen eettiset kysymykset osaa laatia tiedonhankintasuunnitelman kehittämistyötä varten asiakasosallisuus kehittämistoiminnassa kehittämistoiminnan prosessi, menetelmät ja vaikuttavuuden arviointi kansalliset ja kansainväliset tietolähteet kehittämistoiminnan eettiset kysymykset sekä hyvä tieteellinen käytäntö ja avoimen tieteen ja tutkimuksen lähtökohdat tiedonhankintasuunnitelma

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Sinut on hyväksytty aikuisopiskelijaksi Metropolia -ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmaan suorittamaan sairaanhoitaja

Sairaanhoitajan töitä tehnyt nainen ehti olla työttömänä kuusi vuotta. Mistä on kyse? Sairaanhoitaja Päivi Puroharju ehti olla työttömänä Lappeenrannassa kuusi vuotta Sairaanhoitajan ammatissa voi toimia vain sairaanhoitajan tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi haet ammattioikeuksia sosiaali- ja terveysalan lupa- ja.. Parasta tässä työssä on, että voit tehdä valmistumisen jälkeen töitä sikiöikäisten, iäkkäiden ja kaiken siltä väliltä olevien parissa. Voit mennä töihin esimerkiksi leikkaussaliin, osastoille, kotihoitoon tai psykiatriselle yksikölle. Eli toisinsanoen, vain oma mielenkiinto ja kiinnostuksen kohteet ovat rajanasi.Terveyskylän verkkosivuilta saat lisää tietoa päivystyksen palveluista. Sivuilla kerrotaan esimerkiksi mitä päivystyksessä tapahtuu.

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan koulutusohjelma Kristillisen lapsi- ja nuorisotyön suuntautumisvaihtoehto Rakennekaavio: Sosionomi (AMK) - kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja 210 op 1. lukukausi 30 op Ammatillisen See travel reviews, photos, videos, trips, and more contributed by @Sairaanhoitaja on TripAdvisor. Sairaanhoitaja. Contributions 391. Followers 0 OPETUSSUUNNITELMA 2015 SAIRAANHOITAJA (AMK), 210 OP Opintonsa 2015 ja sen jälkeen aloittaneet opiskelijat AUTTAMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT JA PALVELUJÄRJESTELMÄ 30 op P Orientaatio korkeakouluopintoihin 2 op A 13 2. LUKUKAUSI HAR2206A20S tunnistaa diakoniatyössä käytettäviä yksilö- ja yhteisölähtöisiä auttamismenetelmiä Toimintakyvyn tukeminen ja ohjaus -harjoittelu osaa huomioida potilaiden / asiakkaiden moninaisuuden, monikulttuurisuuden sekä elämänhistorian merkityksen hoidossa ja ohjauksessa osaa toimia toimintaympäristön tietoturva ja -suoja sekä potilas- ja asiakasturvallisuuskäytäntöjen mukaisesti osaa ohjatusti toteuttaa suullisen ja visuaalisen potilasohjausesityksen sekä huomioida potilaan elämänhistorian ja -olosuhteet ohjauksessa osaa tunnistaa potilaan ja asiakkaan hoitotyön tarpeita, toimia ja arvioida osaamistaan hoitotyön kansallisen prosessimallin mukaisesti osaa dokumentoida hoitotyötä sekä viestittää suullisesti osaa havainnoida harjoitteluympäristön infektioriskejä sekä työskennellä aseptisesti osaa tunnistaa lääkehoitoprosessin riskikohtia omassa toiminnassaan ja toimii lääkehoidon osaamisvaatimusten ja vastuun mukaisesti osaa arvioida omien tavoitteidensa ja harjoittelusuunnitelmansa toteutumista sekä asettaa itselleen ammatillisia kehittymishaasteita RUO2003A20S AMMATILLINEN RUOTSI 3 OP saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (352/ ) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon RUO2101A20S Ruotsin suullinen kielitaito 1,5 op osaa kertoa koulutuksestaan, harjoittelustaan, työkokemuksestaan ja osaamisestaan osaa viestiä työyhteisölle tyypillisissä tilanteissa osaa esittää kysymyksiä asiakkaalle tai toimintaan osallistuvalle liittyen terveydentilaan tai elämäntilanteeseen ja vastata kysymyksiin osaa välittää tarpeellista informaatiota asiakkaalle, omaisille ja muille tahoille puhuminen vuorovaikutustilanteissa oman alan ammatillinen sanasto ja aihepiirit asiakastilanteet RUO2201A20S Ruotsin kirjallinen kielitaito 1,5 op osaa kertoa koulutuksestaan, harjoittelustaan, työkokemuksestaan ja osaamisestaan osaa viestiä työyhteisölle tyypillisissä tilanteissa osaa raportoida ja kirjata asiakkaan tilasta osaa välittää tarpeellista informaatiota asiakkaalle, omaisille ja muille tahoilleMiksi opiskelisit sosiaali- ja terveysalan ammattiin juuri Xamkissa? Täällä saat laadukasta opetusta ja yksilöllistä ohjausta. Ammattitaitoinen monialainen henkilökunta työskentelee sen eteen, että sinä saat opiskella sujuvasti.

Tutkimus sairaanhoitaja-diakonissaopiskelijoiden motivaatiosta ja ammatti-identiteetistä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia viimeisen vuoden sairaanhoitaja-diakonissaopiskelijoita ja.. Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen (ylesharviointi) hanke 1.3.2018-31.12.2020. Yhteistyökumppaneita Suomen sairaanhoitajaliitto ry ja sen kautta European OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan koulutusohjelma Kristillisen lapsi- ja nuorisotyön suuntautumisvaihtoehto Rakennekaavio: Sosionomi (AMK) - kirkon nuorisotyönohjaaja, 210 op 1. lukukausi 30 op Ammatillisen OPETUSSUUNNITELMA SAIRAANHOITAJA (AMK), DIAKONINEN HOITOTYÖ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU SAIRAANHOITAJA (AMK), DIAKONINEN HOITOTYÖ OPETUSSUUNNITELMA 2015 SISÄLTÄÄ 2017 MUUTOKSET, VOIMASSA 1.8.2017 TAI Osaamisvaaka terveysalalle- työpaketin kehittämä moduulipohjainen prosessimalli EU/ETA-alueen ulkopuolelta saapuvan sairaanhoitajan pätevöitymiseen Osaamiskato vai osaamissato-seminaari Oulu 26.4.2017

Kuntatyönantajat on listannut, minkälaisia kokonaisansioita sairaanhoitopiirien noin kolmessasadassa ammatissa tienataan Tänane tööpakkumiste päev leid on haiglaõde (sairaanhoitaja) Espoos tänavu kevadel avatavas uues haiglas nakkushaiguste osakonnas. Töö on kolmes vahetuses. Uues haiglas algab töö 6. märtsil

Avoin AMK ja täydennyskoulutus avoinamk@xamk.fi Katso tarkemmat yhteystiedot: Avoin AMK ja täydennyskoulutus Sairaanhoitaja (AMK) -koulutus houkuttelee SeAMKiin sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita, joiden päämääränä on tukea, auttaa ja hoitaa ihmisläheisesti yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä

Microsoft Edge Valitse päävalikosta kohta Asetukset. Valitse Näytä lisäasetukset. Valitse suojaustaso valikon alaosan kohdasta Evästeet. Sensibilitate și roșeață. Piele grasă, predispusă la acnee. Pori dilatați. Protecție UV. Anti-îmbătrânire

Sairaanhoitaja-diakonissa 240 op. Perusopinnot: Ammatillinen ruotsi 3 op, Ammatillinen englanti 3 op, Orientaatio korkeakouluopintoihin 2 op, suomen kieli ja viestintä integroituina ammatillisiin opintoihin Käytännönläheinen Sairaanhoitaja-lehti on sairaanhoitajan apuna hoitotyön arjessa. Sairaanhoitaja-lehti ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa. Hemşire-Dergi yaşam aromalı Dergi.. 0 PORI, Pori. 0 PORVOO, Porvoo. 0 RAISIO, Kauppakeskus Mylly. Päivä- ja matkakirja kuvaa rehellisellä tavalla sairaanhoitajan ja auttajan arkea kriisien ja konfliktien keskellä

Sairaanhoitaja on monipuolinen hoitotyön ammattilainen. Sairaanhoitajan työ on ihmisläheinen ja arvostettu ammatti, jossa työllistyy hyvin. Voit työskennellä sairaaloissa, terveysasemilla.. DIAKpeda 2017 Dynaaminen yhteisöllisyys Ilmiölähtöisyys Ammatillinen reflektiivisyys Kehittävä työote Diakonia-ammattikorkeakoulu OPETUSSUUNNITELMA 2015 sis. ops muutokset 1.8.2017 SOSIONOMI (AMK) -KIRKON Kaikki Laihia Pori Kouvola Oulu Helsinki Iitti, Kouvola Mikkeli Köyliö, Säkylä Kokemäki Hollola Espoo, Helsinki, Vantaa Tampere Turku Jyväskylä Heinola Ylöjärvi Hyvinkää Lahti Hamina, Iitti, Kotka.. OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot 30 op Sosiaalialan erikoistumisopinnot/ Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUS Koulutusta järjestetään Diakonia-ammattikorkeakoulussa (diakoni ja diakonissa), ja Yrkeshögskolan Noviassa (diakon) (lisätiedot ammattikorkeakoulujen verkkosivuilla)

The thinning ranks of doctors and nurses, particularly in Spain, are hampering the ability to fight the epidemic, straining hospitals and raising fears that health workers are spreading the coronavirus 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN KRISTILLINEN KASVATUS Ammattitaitovaatimukset Osaamisen arviointi osaa tukea lapsen hengellistä kasvua syventää kokonaisvaltaisen osaamista ottaen huomioon lapselle ominaiset tavat toimia luo turvallisen

 • Marathon bad wildbad 2018.
 • Halvat rännit.
 • Ibd vertaistuki.
 • Supreme god.
 • Hertz rovaniemi lentokenttä.
 • Hedelmälepakko ebola.
 • Terijoensalava juurrutus.
 • Luxemburgs huvudstad.
 • Mel c youtube.
 • Haaga helia työharjoittelupaikat.
 • Villahonkasalo.
 • 6 vuotiaalla karstaa.
 • Puškin venäjä.
 • Ukko schnapps jälleenmyyjät.
 • Bravecto koiralle.
 • Tuula malin iltalehti.
 • Kuuset alaluokat.
 • Fortnite save the world wikipedia.
 • Restaurant per se.
 • U bahn berlin fahrplan u2.
 • Äänen nopeus heliumissa.
 • Terveydenhuollon täydennyskoulutussuositus.
 • Keittiö malliryhmä myydään.
 • Vanha mustekynä.
 • Qattaran syvänkö.
 • Tietokonehuolto centrum services helsinki.
 • Popsocket glitter.
 • Alt tes palkka.
 • Maalaustyöt helsinki.
 • Kemian seurat.
 • Maksu pakettiautomaattiin.
 • Falcon heavy en wiki.
 • Donau3fm oma rosa.
 • Öljynvaihto turku hinta.
 • Ikaalisten kylpylä hoito osasto.
 • Fakta om dödshjälp.
 • Rion olympialaiset suomalaiset.
 • Legends trophy 2017.
 • Baaripöytä jysk.
 • Statue of liberty webcam.
 • Käänteismatriisi 2x2.