Home

Kanalarekisteri

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva sika Sisällys Eläinsuojelulain merkitys tuottajalle 3 Eläinsuojeluvalvonta 3 Siirtymäajat 4 Sian pitopaikka 5 Yleiset vaatimukset 5 Pitopaikan olosuhteet 7 Pitopaikan seinät Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS SIKALA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 2008/120/EY sisältämien, SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2011 1084/2011 Valtioneuvoston asetus turkiseläinten suojelusta Annettu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen

Eläinsuojelulainsäädäntö koskee myös luomubroilereita Tampere 15.4.2014/P.H. Ns. hyvinvointidirektiivi (2007/43/EY): tavanomaisen broilerinkasvatuksen vähimmäisvaatimukset (lintujen kasvatustiheys, kasvattamon Staphylococcus aureus -bakteereita tavataan yleisesti terveiden ihmisten ja eläinten iholla ja limakalvoilla. Vaikka S. aureus -bakteerin kantajuus on oireeton, vaurioituneella iholla ne voivat johtaa lieviin infektioihin ja toisinaan aiheuttaa vakavan taudin. S. aureus on myös tunnettu ruokamyrkytysten aiheuttaja.

Kana eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna

Kunnaneläinlääkärit voivat nyt hakea Eviralta selausoikeuksia eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin, jonka osa kanalarekisteri on Vuoden 2010 aikana on uudistettu tai muutettu useita kala- ja raputerveyteen liittyviä asetuksia. Muutokset on koottu tähän artikkeliin. Pääosa muutoksista johtuu komission asetuksesta N:o 1251/2008 ja sen muutoksista.5 Tavoitteena terve ja hyvinvoiva kana 5 Kanan pitopaikka Yleiset vaatimukset Kanojen pitopaikan on oltava riittävän tilava, suojaava, valoisa, puhdas ja turvallinen sekä mahdollisimman hyvin kanojen luontaiset tarpeet huomioon ottava. Eläintilat on suunniteltava ja rakennettava siten, että kanat voidaan pitopaikassaan tarkastaa ja hoitaa vaikeuksitta. Pitopaikan tulee tarjota riittävä suoja epäsuotuisia sääoloja sekä liiallista kylmyyttä, lämpöä ja kosteutta vastaan. Eläinsuojelullisiin näkökohtiin tulee kiinnittää huomiota jo rakennusten ja aitausten suunnitteluvaiheessa. Pitopaikka ei saa vahingoittaa kanoja eikä vaarantaa niiden terveyttä, ja sen tulee olla mahdollisimman paloturvallinen. Kanojen on voitava pitopaikassaan seistä, levätä ja nousta makuulta luonnollisella tavalla sekä liikkua. Samassa pitopaikassa pidettävien kanojen on voitava pitopaikassaan asettua yhtä aikaa makuulle. Kanojen pitopaikan on oltava materiaaleiltaan, rakenteiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sellainen, että kanojen vahingoittumisen vaara on mahdollisimman vähäinen. Kanojen pitoon tarkoitettujen eläinsuojien ja häkkien sisäpintojen sekä kanojen pitoon tarkoitettujen varusteiden ja laitteiden on oltava helposti puhtaana pidettäviä ja tarvittaessa desinfi oitavissa. Pintakäsittelyyn ei saa käyttää puunsuoja-aineita, maaleja tai muita aineita siten, että ne voivat aiheuttaa kanoille myrkytyksen. Eläinsuojan seinien, lattian ja orsien on oltava rakenteiltaan ja materiaaleiltaan kanoille sopivia. Verkkopohjaisessa tai muussa rei itetyssä lattiassa olevien aukkojen on oltava reunoiltaan sileitä ja kooltaan ja muodoltaan sellaisia, että kanoille ei aiheudu vahingoittumisen vaaraa. Kanojen pitopaikan lattian tai pohjan on oltava kanoille sopivasta materiaalista sekä sellainen, että se ei aiheuta linnuille vahinkoa. Lattian tai pohjan on oltava sellainen, että se tukee riittävästi linnun jalkojen jokaista eteenpäin osoittavaa kynttä. Jos kanoja pidetään verkkopohjalla, verkon langan paksuuden on oltava vähintään 2,0 mm. Kaksi- tai useampikerroksisen kanojen pitojärjestelmän on oltava sellainen, että jokainen kerros voidaan tarkastaa suoraan ja vaivatta ja kanat voidaan poistaa kerroksista asianmukaisesti. Päällekkäin sijoitettavat kerrokset on rakennettava ja sijoitettava siten, että kanojen ulosteet eivät putoa alempiin kerroksiin. Kanahäkin oviaukon on oltava kooltaan, rakenteeltaan ja muodoltaan sellainen, että kana voidaan poistaa häkistä ilman, että sille aiheutuu tarpeetonta kärsimystä tai vahingoittumisen vaaraa. Suositus: Kanalassa on lämpötilan ylärajahälytin ja palovaroitin, jonka antama hälytys voidaan kuulla kaikkina vuorokauden aikoina. Eläinten hoitaja on varautunut hätätilanteisiin ja hänellä on käytettävissään tarvittavaa pelastusja palontorjuntavälineistöä. Pitopaikan olosuhteet Kanojen pitopaikassa on oltava riittävä ilmanvaihto, jonka avulla huolehditaan siitä, etteivät haitalliset kaasut, pöly, veto tai liiallinen kosteus vaaranna eläimen terveyttä eikä hyvinvointia. Myös pitopaikan lämpötilan on oltava kanoille sopiva. Jos käytössä on pääasiassa koneellinen ilmanvaihto, on varauduttava kanojen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta riittävän ilmanvaihdon järjestämiseen myös laitteiston häiriöiden aikana. Koneellista ilmanvaihtoa käytettäessä on laitteistossa tarvittaessa oltava toimiva hälytysjärjestelmä. Hälytysjärjestelmän toimivuus on testattava säännöllisesti.

Kanalarekisteri - FINLE

 1. lyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS ANKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys tuotantoeläinten suojelua koskevan direktiivin
 2. lyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS MUNINTAKANA, AVOKANALA Eläinsuojelulain (247/1996)
 3. 15 Tavoitteena terve ja hyvinvoiva kana 15 saakka olla 12 kanaa käytettävissä olevan alan neliömetriä kohden. Ruokinta- ja juottopaikoilla on oltava riittävästi tilaa siten, että juomasta tai rehusta ei synny tarpeetonta kilpailua. Jos kanojen ruokintaan käytetään ruokintakouruja, niiden reunan pituuden on kanaa kohden oltava vähintään 10 cm. Jos kanojen ruokintaan käytetään pyöröruokkijoita, niiden reunan pituuden on oltava kanaa kohden vähintään 4 cm. Jos kanojen juottoon käytetään yhtäjaksoisia vesikouruja, niiden reunan pituuden on oltava kanaa kohden vähintään 2,5 cm. Jos kanojen juottoon käytetään pyöröjuottolaitteita, niiden reunan pituuden on oltava kanaa kohden vähintään 1 cm. Jos kanojen juottoon käytetään vesinippoja tai -kuppeja, kutakin alkavaa 10 kanan ryhmää kohden on oltava vähintään yksi nippa tai kuppi siten, että kunkin kanan ulottuvilla on vähintään kaksi nippaa tai kuppia. Kanojen käytettävissä on oltava pehkua nokkimista ja kuopimista varten. Kanoilla on oltava asianmukaiset tilat munintaa varten. Jokaista alkavaa seitsemän kanan ryhmää kohden on oltava vähintään yksi pesätila. Jos kanalassa käytetään yhteispesiä, pesätilaa on oltava jokaista alkavaa 120 kanan ryhmää kohden vähintään 1 m². Kanalassa on oltava tarkoituksenmukaisia orsia, joiden pituuden lintua kohden on oltava vähintään 15 cm. Orsien on oltava kanoille sopivasta materiaalista ja sellaisia, että kanat voivat käyttää niitä vaikeuksitta, eikä niissä saa olla teräviä kulmia. Suositus: Pitopaikassa on sellaista materiaalia, johon kanojen kynnet hioutuvat.
 4. Lääninhallitus huolehtii, että eläinsuojeluvalvojien tarkastusoikeudet vastaavat 38 §:n säännöksiä. Siltä, jolle ennen tämän lain voimaantuloa on myönnetty 38 §:n 1 momentissa tarkoitettu oikeus, ei kuitenkaan edellytetä eläinsuojeluvalvojakurssin suorittamista.
 5. lyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS SIKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama
 6. Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Eläinsuojelusäädökset Eläinsuojelusäädösten tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta sekä edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva ankka ja hanhi

LIITE A NAUTOJEN HYVINVOINNIN VALVONTA VASIKAT (NAUTA ALLE 6 KK) 1. Pitopaikan yleiset vaatimukset 1.1. Eläinten pitopaikan rakenteet ja laitteet on suunniteltava, rakennettava ja huollettava siten, että ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET JA SUOSITUKSET HEVOSTEN HYVINVOINNILLE Valvontaeläinlääkäri (Oulun seutu) Maria Pohjolainen Eläinten hyvinvointi Käyttäytymistarpeiden toteuttaminen liikkuminen, laumakäyttäytyminen

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Viljelijätuki- infot kevät 2015 Läänineläinlääkäri Laura Haltia Läänineläinlääkäri Vuokko Puurula Etelä- Suomen aluehallintovirasto 17.3.2015 1 Täydentävät ehdot Kalkkuna eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna Kalkkuna eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna Sisällys Eläinsuojelulain merkitys tuottajalle 3 Eläinsuojeluvalvonta 3 Kalkkunan hoito 5 Hyvinvoinnista huolehtiminen

Tri

Vuohi eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna Sisällys Eläinsuojelulain merkitys tuottajalle 3 Eläinsuojeluvalvonta 3 Vuohen pitopaikka 5 Yleiset vaatimukset 5 Pitopaikan olosuhteet 6 Pitopaikan seinät ja lattia Maa- ja metsätalousministeriö T Tavoitteena terve ja hyvinvoiva sika Elintarvike- ja terveysosaston julkaisuja 2/2003 Julkaisija: maa- ja metsätalousministeriö, elintarvike- ja terveysosasto Kannen valokuva: Tallimääräykset 2014 Lahti 15.4.2014 Vuokko Puurula Läänineläinlääkäri Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen aluehallintovirasto, läänineläinlääkäri Vuokko Puurula 15.4.2014 1 Eläinsuojelulainsäädäntö Tavoitteena terve ja hyvinvoiva hevonen Sisällys Tavoitteena terve ja hyvinvoiva hevonen 3 Eläinsuojelulain merkitys 3 Eläinsuojeluvalvonta 3 Ammattimainen tai muuten laajassa mitassa tapahtuva hevosten

Ankka ja hanhi eläinsuojelulainsäädäntöä. koottuna

Kanalarekisteri ja kananmunien merkitseminen Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS MUNINTAKANA HÄKKIKANALA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 1999/74/ETY

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva kana - Evir

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva lammas Sisällys Eläinsuojelulain merkitys tuottajalle 3 Eläinsuojeluvalvonta 3 Lampaan pitopaikka 5 Yleiset vaatimukset 5 Pitopaikan olosuhteet 6 Pitopaikan seinät ja lattia Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS TURKISELÄIMET Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Kalkkuna eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna. Kalkkuna eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna

7 Tavoitteena terve ja hyvinvoiva kana 7 Pitopaikan valaistuksen tulee olla kanoille sopiva ja riittävä lintujen asianmukaiseen tarkastamiseen ja hoitamiseen. Jos eläinsuojan valaistukseen käytetään pääasiassa keinovaloa, kanoille on järjestettävä sopiva lepoaika vähentämällä riittävästi valon voimakkuutta. Käytettäessä pääasiassa luonnonvalaistusta ikkunat on sijoitettava siten, että valo jakautuu tasaisesti eläinsuojan eri osiin. Pitopaikassa ei saa esiintyä jatkuvaa kanoja häiritsevää tai niille haittaa aiheuttavaa melua. Melutaso on pidettävä kanalassa mahdollisimman alhaisena. Jatkuvaa tai äkillistä melua on vältettävä, eivätkä kanat saa olla jatkuvasti alttiina melulle, joka ylittää 65 desibeliä (db(a)). Jos kanojen pitopaikassa käytetään pehkua, se on pidettävä sopivan kuivana. Suositus: Kanalan suhteellinen ilmankosteus on %, eikä ilman virtausnopeus lintujen läheisyydessä ylitä 0,2 m/s. Kanalan lämpötila täysikasvuisille kanoille on C. Kanalan ilman haitalliset kaasut ja epäpuhtaudet eivät ylitä seuraavia raja-arvoja muutoin kuin tilapäisesti ja lyhytaikaisesti: ammoniakki 10 ppm* tai 25 ppm*, jos pitopaikassa käytetään pehkua hiilidioksidi 3000 ppm* rikkivety 0,5 ppm* orgaaninen pöly 10 mg/m 3 *ppm = aineen pitoisuus miljoonasosina ilmaistuna. Kanala on varustettu hälytysjärjestelmällä, joka antaa hälytyksen lämpötilan noustessa tai laskiessa liikaa sekä sähkökatkosten tai muiden vastaavien kanojen hyvinvointiin vaikuttavien häiriöiden aikana. Pitopaikan puhtaana- ja kunnossapito Pitopaikka ja sen rakenteet, varusteet ja laitteet on pidettävä puhtaina ja hyvässä kunnossa ja tarvittaessa desinfi oitava. Pitopaikka ja sellaiset laitteet, jotka vaikuttavat eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, on tarkastettava vähintään kerran päivässä. Kanojen terveyttä ja hyvinvointia vaarantavat viat on korjattava välittömästi, ja jollei se ole mahdollista, lintujen terveyden ja hyvinvoinnin turvaamisesta on huolehdittava muilla keinoin. Eläinsuojassa on huolehdittava jyrsijöiden ja muiden haittaeläinten torjunnasta. Laitteet ja välineet Jos kanojen hoitoon, käsittelyyn, kiinniottamiseen, kuljettamiseen, tainnuttamiseen tai lopettamiseen tarkoitettujen välineiden, laitteiden ja aineiden käyttö ilmeisesti aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kipua tai tuskaa, ei niitä saa valmistaa, maahantuoda, myydä, luovuttaa eikä käyttää. Kanojen pitoon tarkoitetut laitteet ja välineet, ruokinta- ja juottolaitteet on rakennettava ja asennettava siten, että ne ovat kanoille turvallisia. Ruokintakourut, -astiat ja muut ruokintalaitteet on sijoitettava kaikkien kanojen ulottuville. Kanojen pitopaikassa on oltava riittävä määrä juomapaikkoja. Vesiastiat, -kourut, -nipat ja muut juottolaitteet on sijoitettava siten, että ne ovat kaikkien kanojen ulottuvilla. Ulkotarha ja muu ulkotila Jos kanoilla on mahdollisuus päästä ulos, eläinsuojasta ulos johtavan kulkureitin on oltava kanoille turvallinen. Ulkotarhan on oltava riittävän tilava ottaen huomioon kanojen lukumäärä ja tarhan pohjan laatu. Tarhan pohjan on oltava sellainen, että se voidaan pitää kuivana. Ulkotarhassa ei saa olla rakenteita tai esineitä, jotka saattavat vahingoittaa lintuja. Ulkotarhan aitojen on oltava kanoille sopivasta materiaalista ja niille turvallisia. Aidat on pidettävä hyvässä kunnossa siten, että estetään kanojen karkaaminen ja vahingoittuminen. Kanoilla on tarvittaessa oltava ulkona sopivia säänsuojia.Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn raportissa arvioidaan pandeemisen (H1N1) 2009 -viruksen merkitystä eläinten, erityisesti sikojen ja kalkkunoiden, terveydelle. EFSA katsoo, että viruksen merkitys eläinten terveydelle on vähäinen. Viruskanta leviää pääasiassa ihmisten välillä. Eläinten terveyden kannalta erityiset vastustustoimet eivät ole välttämättömiä. Normaalit tautisuojaustoimenpiteet ovat riittävät.

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva kana - PDF Free Downloa

 1. lyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS MUNINTAKANA, HÄKKIKANALA Eläinsuojelulain (247/1996)
 2. Muuttuneet vähimmäistasot eläinten hyvinvointikorvauksessa 1.1.2019 Lisätyt vähimmäistasot: 1.5. Nautojen sairas-, hoito ja poikimakarsinat 6 2-4 mom. Nautojen pitopaikassa on oltava riittävä määrä juomapaikkoja.
 3. ELÄINSUOJELUTARKASTUS ELÄINKULJETUS Lain eläinten kuljetuksesta (1429/2006) 29 :n tarkoittama tarkastus neuvoston asetuksen (EY) 1/2005* sisältämien, eläinten suojelua kuljetuksen aikana koskevien vähimmäisvaatimusten
 4. Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
 5. Elintarviketurvallisuusvirasto Livsmedelssäkerhetsverket Finnish Food Safety Authority
 6. TALLIMÄÄRÄYKSET 2014 ja muuta ajankohtaista Pori 12.2.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, läänineläinlääkäri Taina-Riitta Seppälä 12.2.2014 1 Eläinsuojelulainsäädäntö Eläinsuojelulaki (247/1996) Eläinsuojeluasetus

Virhe:

Eläintautien torjuntatyössä kanalarekisteri on apuväline, josta selviää tarkalleen kanaloiden lukumäärä eri alueilla. Kanalarekisteri luo myös perustan kananmunien merkitsemiselle 20 20 Tavoitteena terve ja hyvinvoiva kana 7/2008 Erweko Painotuote Oy Layout: Satu Salmivalli Kuvat: Anniina Kivilahti ja Eeva Saarisalo Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Mustialankatu 3, Helsinki Puhelin Faksi LIITE 2 1 4.4.1996/247 Eläinsuojelulaki 15 Talteenotetut eläimet Kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset Susanna Ahlström Eläinlääkintöylitarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Lopetusasetus Neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009

Ankka ja hanhi eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna Sisällys Eläinsuojelulain merkitys tuottajalle 3 Eläinsuojeluvalvonta 3 Ankan ja hanhen pitopaikka 5 Yleiset vaatimukset 5 Pitopaikan olosuhteet 6 Pitopaikan Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS BROILERI Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama Uudessa valtioneuvoston asetuksessa on määritelty yksityiskohtaisia vaatimuksia viljeltävien kalojen pidolle. Marraskuun alussa voimaan tulevaa asetusta sovelletaan tuotantoeläiminä viljeltäviin kaloihin. Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS ANKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Maa ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista siipikarjatalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2012 Maa EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet EU-avustajat, 21.3.2016 Rauno Tammi Eläinpalkkioiden rekisteriilmoitukset Rekisteröintisäädökset osana tukiehtoja Ilmoitusajat EIVÄT ole muuttuneet Nauta, Talliympäristö ja hevosen hyvinvointi eläinsuojelueläinlääkärin näkökulma Maria Wahlfors Valvontaeläinlääkäri Tampere 21.1.2012 Eläinsuojelulainsäädännön vaatimukset Hevosen hyvinvointi Yleistä Hevosten ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET HEVOSTEN PIDOLLE 17.9.2011 Eläinten hyvinvointi Käyttäytymistarpeiden toteuttaminen liikkuminen, laumakäyttäytyminen lisääntymiskäyttäytyminen syömiskäyttäytyminen Muiden tarpeiden

Satakunnan eläinsuojelu lainmukaiseksi- Eläinsuojelulak

 1. en Suomessa Sivu/sivut 1 / 8 Viranomaisen toi
 2. isteriö 3/2006 Julkaisun nimi: Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta Julkaisija: Maa- ja metsätalous
 3. Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset Eläinten hyvinvointi osana maatalouden tulevaisuutta Tampere 30.9.2014 ylitarkastaja Helena Hepola Eläinsuojeluvalvonta 1. Epäilyyn perustuvat tarkastukset
 4. Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmän alkukoulutus neuvojille ylitarkastaja Helena Hepola Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden
 5. Ohjeita kotitarvekanojen pitoon KANAT Eviran muistilista kanojen pitäjälle: 1. Rekisteröidy kanojen pitäjäksi kuntasi maaseututoimeen 2. Lisäksi kaava-alueella ota yhteyttä kuntasi terveydensuojeluviranomaiseen

Saparo - uutiskirje eläinlääkäreill

Hyvinvointi, turvallisuus ja ympäristöasioista huolehtiminen on oleellinen osa hevosalan yrittäjän arkea. Hevostilan ja sen ympäristön vastuullinen hoitaminen luo hyvinvointia ja turvallisuutta paitsi SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2012 629/2012 Valtioneuvoston asetus sikojen suojelusta Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Ylitarkastaja Helena Hepola Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Eläinsuojelusäädökset Eläinsuojelusäädösten tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä,

Eviran ohje 16038/1 Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa Sivu/sivut 1 / 7 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet jyrsijät, kaniinit, fretit, häkkilinnut, matelijat, sammakkoeläimet, kalat ja selkärangattomat eläimet Lemmikkieläin eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna Lemmikkieläin eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset Materiaali perustuu esityshetkellä käytettävissä oleviin tietoihin Eviran ohjaukseen kuuluvat täydentävät ehdot seuraavilta osaalueilta Eläinten

-->

19 Tavoitteena terve ja hyvinvoiva kana 19 Broileri Broilereiden pitopaikassa on oltava pehkua tai muuta soveltuvaa kuiviketta. Broilereiden saatavilla on oltava jatkuvasti juomavettä. Ruokinta- ja juottolaitteiden korkeutta on säädettävä lintujen kasvun mukaan siten, että kaikki broilerit voivat vaikeuksitta syödä ja juoda. Suositus: Pehkukerroksen paksuus broilereiden pitopaikassa on 5 10 cm. Broilereiden pitopaikassa on koneellisesti toimiva ilmanvaihtolaitteisto. Jos broilerin ruokintaan käytetään niin sanottua ketjuruokkijaa, ketjun pituus broileria kohden on vähintään 2,5 cm. Jos broilerin pitopaikassa käytetään niin sanottua spiraaliruokkijaa, jonka ruokinta-astiat ovat halkaisijaltaan noin 30 cm, jokaista alkavaa 65 broilerin ryhmää kohden on vähintään yksi ruokinta-astia. Broilereiden pitopaikassa on juottolaitteesta riippuen vähintään yksi vesinippa jokaista alkavaa broilerin ryhmää kohden tai vähintään yksi pyöreä halkaisijaltaan noin 40 cm suuruinen vesiastia jokaista alkavaa 100 broilerin ryhmää kohden. Broileriemo Suositus: Jos emoja pidetään lattiakanalassa (täyspehkukanala), on jokaista alkavaa 5 emon ryhmää kohden tilaa vähintään 1 m². Emojen pitopaikassa on vähintään yksi pesä jokaista alkavaa neljän emon ryhmää kohden sekä orsia tai muita vastaavia rakenteita. Ruokintakourun reunan pituus lintua kohden on vähintään 15 cm. Jos emojen pitopaikassa käytetään niin sanottuja kuppiruokkijoita, jotka ovat halkaisijaltaan noin 40 cm, jokaista alkavaa 100 emon ryhmää kohden on vähintään 12 ruokinta-astiaa. Emojen pitopaikassa vesikourun reunan pituus lintua kohden on vähintään 2,5 cm tai pitopaikassa on juottolaitteesta riippuen vähintään yksi vesinippa jokaista alkavaa 5 15 emon ryhmää kohden taikka vähintään yksi vesiastia jokaista alkavaa 17 emon ryhmää kohden. Emojen pitopaikassa käytetään 24 tunnin valaistusrytmiä. Vuorokausi sisältää riittävän pitkän yhtäjaksoisen pimeän ajan. Broilereiden pitopaikassa on broilereita enintään 35 kg / m². Broilereiden pitopaikassa käytetään 24 tunnin valaistusrytmiä. Vuorokausi sisältää riittävän pitkän yhtäjaksoisen pimeän ajan.HE 209/2002, MmVM 15/2002, EV 273/2002, Neuvoston direktiivi 1999/74/EY (31999L0074); EYVL N:o L 203, 3.8.1999, s. 53, neuvoston direktiivi 1999/22/EY (31999L0022); EYVL N:o L 94, 9.4.1999, s. 24, komission direktiivi 2002/4/EY (32002L0004); EYVL N:o L 30, 31.1.2002 s. 44

Kanalarekisteri Ihmisravinnoksi tarkoitettuja kananmunia saadaan mark-kinoille saattamista varten tuottaa vain sellaisessa Kanalarekisteri on maaseutuelinkeinorekisterin alarekisteri Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS VUOHI Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama 12 12 Tavoitteena terve ja hyvinvoiva kana Munivat kanat Yleiset vaatimukset Kanahäkit on rakennettava ja varustettava siten, että linnut eivät pääse karkuun. Kaikki tilat, laitteet ja välineet, joiden kanssa munivat kanat ovat kosketuksissa, on puhdistettava ja desinfi oitava kauttaaltaan säännöllisesti ja aina, kun tila tyhjennetään ja ennen kuin uusi kanaerä tuodaan sisään. Kanalassa on käytettävä 24 tunnin valaistusrytmiä siten, että vuorokauteen sisällytetään riittävän pitkä yhtäjaksoinen pimeä aika. Suositus: Vuorokauteen sisältyvän yhtäjaksoisen pimeän ajan pituus on noin 8 tuntia. Ennen pimeää aikaa valaistusta vähennetään vähitellen siten, että kanat voivat asettua paikoilleen ilman vahingoittumisen vaaraa. Kanalarekisteri Ihmisravinnoksi tarkoitettuja kananmunia saadaan markkinoille saattamista varten tuottaa vain sellaisessa tuotantolaitoksessa, joka on merkitty maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen pitämään rekisteriin. Kanalarekisteri on maaseutuelinkeinorekisterin alarekisteri. Kanalarekisteriin merkitsemistä varten tällaisen kanalan omistajan tulee ilmoittaa kanalan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle: tuotantolaitoksen nimi ja osoite tuotantolaitoksen omistajan nimi ja osoite munivista kanoista vastuussa olevan luonnollisen henkilön (kanojen pitäjä) nimi ja osoite, jos kanojen pitäjä on muu kuin tuotantolaitoksen omistaja tuotantolaitoksen tuotantotapa (ulkokanala, lattiakanala, häkkikanala, luonnonmukainen tuotanto) Lammas eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna Sisällys Eläinsuojelulain merkitys tuottajalle 3 Eläinsuojeluvalvonta 3 Lampaan pitopaikka 5 Yleiset vaatimukset 5 Pitopaikan olosuhteet 6 Pitopaikan seinät ja

Eläinten Hyvinvointi 1.3.2016 Muutokset 2016 Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset kattavat kaikki maataloustoiminnassa pidettävät tuotantoeläimet Naudat Siat Lampaat ja vuohet

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM Eviran ohjaukseen kuuluvat täydentävät ehdot Evira ohjeistaa sekä kirjoittaa Hevonen eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna Hevonen eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna Sisällys Eläinsuojelulain merkitys 3 Eläinsuojeluvalvonta 3 Ammattimainen tai muuten laajassa mitassa tapahtuva hevosten

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira järjestää marraskuussa viranomaisten eläinsuojelupäivän, jonka tavoitteena on selventää eri viranomaisten rooleja eläinsuojeluvalvontatyössä sekä toimia keskustelutilaisuutena viranomaisten yhteistyön tiivistämiseksi. Esittelijä Riikka Lahdenperä Sivu/sivut 1 / 10 EVIRAN OHJE HEVOSTEN ELÄINSUOJELUVALVONTA Esittelijä Riikka Lahdenperä Sivu/sivut 2 / 10 Johdanto... 3 Lainsäädäntö... 3 Valvonta... 4 Tarkastuslomakkeen Maa- ja metsätalousministeriö T Tavoitteena terve ja hyvinvoiva lemmikkieläin osa 2 Jyrsijät, kaniinit, hillerit (fretit), häkkilinnut, matelijat, sammakkoeläimet, kalat ja selkärangattomat eläimet Elintarvike-

Ilmoita sähköisesti kaupparekisteriin - Ytj

11 Tavoitteena terve ja hyvinvoiva kana 11 Kanalle suoritettavat toimenpiteet Leikkaus tai muu siihen verrattava kipua aiheuttava toimenpide saadaan eläimelle suorittaa vain, jos se on eläimen sairauden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi tarpeellista. Toimenpiteen saa pääsääntöisesti suorittaa vain eläinlääkäri. Jos toimenpiteestä aiheutuva kipu on lievää ja hetkellistä tai toimenpide ei siedä viivytystä, saa toimenpiteen kuitenkin tehdä myös muu henkilö kuin eläinlääkäri. Siitokseen käytettävän kukon taaksepäin ja sisäänpäin osoittavan varpaan saa edellä todetusta poiketen katkaista ensimmäiseen niveleen asti kukon 72 ensimmäisen elintunnin aikana, jos toimenpiteen suorittajalla on riittävät tiedot ja taito toimenpiteen suorittamiseksi. Kiellettyjä ovat muun muassa sellaiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on kanan ulkonäön muuttaminen, esimerkiksi kanan nokan kärjen katkaisu on kielletty, ellei siihen ole eläinlääketieteellistä syytä. Toimenpiteisiin käytettävien välineiden ja laitteiden tulee olla tarkoitukseen sopivia, puhtaita ja toimintakuntoisia. Kanan lopetus tilalla Eläimen lopettaminen on suoritettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti. Eläimen saa lopettaa vain lopettamisen osaava henkilö, jolla tulee olla riittävät tiedot kyseisen eläinlajin lopetusmenetelmästä ja lopetustekniikasta sekä riittävä taito toimenpiteen suorittamiseksi. Kaikkien eläimen lopettamiseen käytettävien välineiden ja laitteiden tulee olla tarkoitukseensa sopivia ja toimintakuntoisia. Välineiden ja laitteiden asianmukaisen toimintakunnon varmistamiseksi ne on tarkastettava ja huollettava säännöllisesti. Kana saadaan lopettaa ampumalla, katkaisemalla kaula nopeasti terävällä aseella tai murtamalla alle kolme kiloa painavan eläimen niska nopeasti ja tehokkaasti. Kana saadaan lopettaa myös hiilidioksidilla. Lopetettaessa kanoja hiilidioksidilla tarvitaan muun muassa erillinen lopetuskammio ja kaasupitoisuuden mittari. Eläinlääkäri saa lopettaa kanan käyttämällä asianmukaista lopetustai nukutusainetta. Jos se on eläintautien vastustamiseksi tai diagnostisoimiseksi välttämätöntä, voidaan kana eläinlääkärin luvalla ja valvonnassa lopettaa myös muulla kuin säädetyllä lopetusmenetelmällä. Kanan lopettavan henkilön on varmistettava, että lintu on kuollut ennen kuin sen hävittämiseen tai muihin toimenpiteisiin ryhdytään. Tarvittaessa lisää neuvoja ja ohjeita eläinten lopettamisesta saa kunnaneläinlääkäriltä. Eläinjalostus Eläinjalostuksessa on huomioitava eläinsuojelulliset näkökohdat sekä eläinten terveys. Sellainen eläinjalostus tai jalostusmenetelmien käyttäminen, josta voi aiheutua eläimelle kärsimystä tai merkittävää haittaa sen terveydelle tai hyvinvoinnille, on kielletty. Myös geenitekniikan käyttö eläinten tuotannon määrälliseksi tai laadulliseksi muuttamiseksi on kielletty, jos se voi vaikuttaa haitallisesti eläinten terveyteen tai hyvinvointiin. Eläintä ei saa pitää tuotantotarkoituksia varten, jollei sen ilmiasun tai perimän perusteella voida kohtuudella olettaa, että eläintä voidaan pitää ilman että eläimen pitäminen aiheuttaa haittaa sen terveydelle tai hyvinvoinnille. Eläimen tuotantokykyyn vaikuttaminen Eläimen tuotantokyvyn keinotekoinen kohottaminen lääkkeillä tai muilla vastaavilla aineilla tai valmisteilla on kielletty, ellei voida osoittaa, ettei niistä aiheudu haittaa eläimen terveydelle tai hyvinvoinnille. 11.02.2014 Mustiala Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 39 Tarkastus: Jos on aihetta epäillä,

Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 14/EEO/2002 Päivämäärä Dnro 7.11.2002 301/00/2002 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2003 - toistaiseksi Kumoaa Sikojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista Eläinsuojelulakiin liittyvät tarkastukset sikatiloilla Sikatilojen työnantajaosaaminen 13.12.2012 Hämeenlinna Outi Hälli ELT, Tuotantoeläinten terveyden-ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri, Dipl. ECPHM

292/5. Eläinsuojelulain muutos voimaan 31.3.2003 - Kanalarekisteri parantaa kananmunien jäljitettävyyttä . 237/4. Eläinten lääkitsemisestä uusi asetus: Hämäläinen.. EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet Eläinpalkkioiden rekisteriilmoitukset Rekisteröintisäädökset osana tukiehtoja Ilmoitusajat EIVÄT ole muuttuneet Nauta, lammas, vuohi -> 7 vrk tapahtumasta 14 14 Tavoitteena terve ja hyvinvoiva kana kuinka monta lintua tuotantolaitoksessa voidaan enintään pitää kerrallaan ja jos käytössä on erilaisia tuotantotapoja, kuinka monta lintua tuotantolaitoksessa voidaan enintään pitää kerrallaan kutakin tuotantotapaa kohden Kanojen häkkikasvatus Elintarvikkeeksi tarkoitettuja munia munivia Gallus gallus -lajiin kuuluvia kanoja ei saa lukien pitää varustelemattomassa häkissä. Varustelemattomalla häkillä tarkoitetaan häkkiä, jossa kanat eivät voi nokkia ja kuopia pehkua, munia pesään, istua asianmukaisella orrella ja jonka pinta-ala on alle 750 cm² häkissä pidettävää kanaa kohden. Uusia varustelemattomia häkkejä ei enää saa ottaa käyttöön. Varustelemattomat häkit Jos häkissä pidetään yhtä täysikasvuista kanaa, häkin pinta-alan on oltava vähintään 1000 cm². Jos häkissä pidetään kahta kanaa, kanaa kohden on oltava tilaa vähintään 600 cm². Jos häkissä pidetään kolmea kanaa tai useampia, on kanaa kohden oltava tilaa vähintään 550 cm². Samassa häkissä saa pitää enintään seitsemää kanaa. Häkin korkeuden on täysikasvuiselle kanalle oltava vähintään 40 cm alueella, jonka koko on vähintään 65 % häkin pinta-alasta, ja muissa osissa korkeuden on oltava vähintään 38 cm. Häkin pohjan kaltevuus ei saa ylittää 14 %:a tai 8 :tta. Ruokintakourun reunan pituuden on täysikasvuista kanaa kohden oltava vähintään 12 cm. Jos häkissä pidetään useampaa kuin yhtä kanaa, häkkiä kohden on oltava vähintään kaksi juottolaitetta tai vesiastiaa tai häkissä on oltava yhtäjaksoinen vesikouru. Vesikourun reunan pituuden on tällöin oltava kanaa kohden vähintään 10 cm. Häkissä on oltava asianmukainen varuste, johon kanojen kynnet hioutuvat. Suositus: Kanoille annetaan pitopaikkaan sopivia virikkeitä, joilla kanat voivat tyydyttää lajinomaisia käyttäytymistarpeitaan. Varustellut häkit Kutakin häkissä pidettävää kanaa kohden on oltava tilaa vähintään 750 cm², josta käytettävissä olevaa alaa on oltava kanaa kohden vähintään 600 cm². Häkin korkeuden on oltava vähintään 20 cm niissä osissa häkkiä, jotka eivät ole käytettävissä olevaa alaa. Häkin kokonaispinta-alan on kuitenkin oltava vähintään cm². Ruokintakourun reunan pituuden on täysikasvuista kanaa kohden oltava vähintään 12 cm. Häkissä on oltava asianmukainen, kanaryhmälle sopiva juottolaite. Jos kanojen juottoon käytetään vesinippoja tai -kuppeja, kunkin kanan ulottuvilla on oltava vähintään kaksi nippaa tai kuppia. Kanojen käytettävissä on oltava pesä, pehkua nokkimista ja kuopimista varten sekä asianmukaisia orsia, joiden pituuden on oltava vähintään 15 cm kanaa kohden. Orsien on oltava kanoille sopivasta materiaalista ja sellaiset, että kanat voivat käyttää niitä vaikeuksitta. Häkissä on oltava asianmukainen varuste, johon kanojen kynnet hioutuvat. Häkkirivien välillä on oltava vähintään 90 cm leveä käytävä. Alimman häkkikerroksen on oltava vähintään 35 cm korkeudella lattiasta. Avokanalat Avokanalassa saa olla enintään yhdeksän kanaa käytettävissä olevan alan neliömetriä kohden. Tästä poikkeuksena sellaisessa avokanalassa, joka on ollut käytössä ja jossa käytettävissä oleva ala on yhtä suuri kuin käytettävissä oleva lattiapinta-ala, saa kuitenkin

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus Taina Mikkonen/Niina Pulkkinen Eläinten terveys - ja hyvinvointiyksikkö Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen 090804 ELÄINSUOJELUTARKASTUS Teurastamo Nauta, sika, vuohi, lammas, hevonen Eläinsuojelulain (247/1996) 39 :n tarkoittama selvitys eläinsuojeluasetuksen (396/96) ja maa- ja metsätalousministeriön päätöksen

Turkiseläinten häkkien tilavaatimuksia koskeva siirtymäkausi on päättymässä. Kaikkien kettujen, minkkien ja hillerien häkkien on täytettävä turkiseläinten pitoa koskevan uusitun lainsäädännön vaatimukset vuoden 2010 loppuun mennessä. Vaatimusten noudattamista valvotaan eläinsuojelutarkastusten yhteydessä. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä heinäkuuta 2010 N:o 672 677 SISÄLLYS N:o Sivu 672 Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Latvian välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS NAUTA YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n Katsaus tukivalvontoihin 2017 Koulutuspäivä tuottajille Läänineläinlääkäri Tarja Lipponen, ESAVI 15.11.2017 1 Täydentävien ehtojen valvonta Ely-keskukset: mm rehuvalvonta, kasvinsuojeluaineiden käytön 8 8 Tavoitteena terve ja hyvinvoiva kana Kanan hoito Hyvinvoinnista huolehtiminen Hoidossa olevaa eläintä ei saa jättää hoidotta tai hylätä. Kanan on saatava riittävästi sille sopivaa ravintoa, juotavaa ja muuta sen tarvitsemaa hoitoa. Kanojen hyvinvointi ja olosuhteet on tarkastettava vähintään kerran päivässä ja tarvittaessa useamminkin. Vastakuoriutuneet, sairaat, vahingoittuneet tai poikkeavasti käyttäytyvät linnut on tarkastettava vähintään kaksi kertaa päivässä. Yksilöllinen tarkastus on suoritettava niille kanoille, joille se yleistarkastuksen perusteella on tarpeen. Jos tarkastuksessa havaitaan tavanomaisesta poikkeavaa, on ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin asian selvittämiseksi ja korjaamiseksi. Kanan sairastuessa tai vahingoittuessa sille on viipymättä annettava tai hankittava asianmukaista hoitoa. Sairas tai vahingoittunut lintu on tarvittaessa sijoitettava asianmukaiseen tilaan erilleen muista eläimistä. Sairauden tai vamman laadun niin edellyttäessä kana on lopetettava tai teurastettava. Kanojen sairauksien hoidosta sekä kuolleiden kanojen lukumäärästä on pidettävä kirjaa. Kirjanpito on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan. Kanan omistajan tai haltijan on pidettävä kirjaa eläinlääkärin kanalle antamista lääkkeistä sekä omistajan itsensä tai muun henkilön kanalle antamista lääkkeistä. Myös kanalle annetut lääkerehut on merkittävä kirjanpitoon. Suositus: Kanaryhmän sisäisen arvojärjestyksen sekoittamista vältetään. Jos kanaryhmiä kuitenkin joudutaan yhdistämään tai ryhmään tuodaan uusia lintuja, kiinnitetään erityistä huomiota sosiaalisten suhteiden uudelleenmuodostumisesta mahdollisesti aiheutuviin käyttäytymisongelmiin. Kanoilla on mahdollisuus ottaa hiekka- tai pehkukylpyjä. Kananpoikaset (munivaksi kanaksi tai munivan kanan emoksi kasvatettava kana, joka ei ole vielä munintakypsä) totutetaan siihen pitojärjestelmään, jossa niitä täysikasvuisina tullaan pitämään. Kanan juotto ja ruokinta Kanoille on annettava riittävä määrä kanan tarpeet huomioon ottaen sopivaa, hyvälaatuista rehua. Rehun on oltava ravitsevaa ja tasapainotettua sekä tarvittaessa kivennäisillä täydennettyä. Lisäksi kanojen saatavilla on oltava jatkuvasti hyvälaatuista juomavettä. Kanoille ei saa antaa sellaista ruokaa, juomaa tai muuta ravintoa, joka on niiden terveydelle vaarallista. Sellaisten ravintoaineiden, joiden puuttumisen tiedetään aiheuttavan kanan sairastumisen, antamatta jättäminen on kiellettyä. Broilereiden ruokinnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota ravinnon koostumukseen, jotta vältetään nivel- ja luustovaurioiden syntymistä. Ruokinnassa on vältettävä rehun koostumuksen tai määrän äkillisiä muutoksia. Kanojen ruokintaan ja juottamiseen tarkoitetut laitteet ja välineet on pidettävä puhtaina. Ulosteet eivät saa liata rehua tai juomavettä. Suositus: Emoille jaetaan rehua muuna aikana päivällä kuin muninta-aikana.

Hallituksen tietojen muuttaminen

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva ankka ja hanhi Sisällys Eläinsuojelulain merkitys tuottajalle 3 Eläinsuojeluvalvonta 3 Ankan ja hanhen pitopaikka 5 Yleiset vaatimukset 5 Pitopaikan olosuhteet 6 Pitopaikan Vuonna 2009 tarkastettiin teurastamoissa ja tien päällä 275 eläinkuljetusta, joista noin 27 prosentissa havaittiin eläinsuojelullisia epäkohtia. Eläinkuljetustarkastuksissa havaittiin enemmän epäkohtia kuin edellisenä vuonna. Kuten aiempinakin vuosina huomattava osa havaituista epäkohdista johtui puutteista lainsäädännön edellyttämissä asiakirjoissa.Virkaeläinlääkäreillä tulee olla ajantasainen tieto alueellaan sijaitsevista munintakanaloista, niiden eläinmäärästä sekä eläinmäärässä tapahtuvista muutoksista. Kunnaneläinlääkärit voivat nyt hakea Eviralta selausoikeuksia eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin, jonka osa kanalarekisteri on.

Hyväksyminen ja allekirjoittaminen

9 Tavoitteena terve ja hyvinvoiva kana 9 Kanan kohtelu ja käsittely Kanoja on kohdeltava rauhallisesti eikä niitä saa tarpeettomasti pelotella eikä kiihdyttää. Lintujen käsittelyssä on pyrittävä käyttämään hyväksi sen lajinomaista käyttäytymistä kuten laumavaistoa. Kanoja ei saa vahingoittaa eikä käsitellä väkivaltaisesti. Kun kanoja otetaan kiinni tai poistetaan häkistä, on kanoja käsiteltäessä noudatettava erityistä varovaisuutta. Ennen kuin kanoja otetaan kiinni tai otetaan ulos häkistä, on poistettava sellaiset laitteiden ja välineiden aiheuttamat esteet, jotka voivat vahingoittaa kanoja. Kanat on otettava ulos häkeistä yksitellen siten, että niitä samalla tuetaan rinnasta ja suojataan siipiä vahingoittumiselta. Munintansa lopettaneita kanoja käsiteltäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, ettei niille aiheuteta luunmurtumia tai muita vaurioita. Kanoja kuormattaessa on käytettävä himmeää valaistusta. Suositus: Kanoja siirrettäessä ja muutoin käsiteltäessä käytetään himmeätä tai sinistä valaistusta.HE 160/2006, MmVM 11/2006, EV 185/2006, Neuvoston asetus (EY) N:o 1255/1997 (31997R1255); EYVL N:o 174, 2.7.1997, s. 1, neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005 (32005R0001); EYVL N:o L 3, 5.1.2005, s. 1 Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset Ympäristöneuvonnan neuvontapäivät Tampere 15.3.2016 Eläinten terveys ja hyvinvointi yksikkö Taina Mikkonen Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva koira ja kissa Sisällys Eläinsuojelulain merkitys 3 Eläinsuojeluvalvonta 3 Ammattimainen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuva koirien tai kissojen pito 4 Kadonneet ja Vasikoiden hyvinvointi Keski-Suomessa eläinsuojelusta ja vasikan elosta ja kuolosta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Läänineläinlääkäri Taina Kingelin Jyväskylä 29.11.2011 Lihavasikka teemapäivä Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin vaatimuksia Tieto itää! Täydentävien ehtojen neuvojakoulutus 8.5.2018 Eläinten hyvinvoinnin ja tunnistamisen yksikkö Taina Mikkonen Täydentävien ehtojen eläinten Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintoviranomaisen päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Kokemuksia ja hyviä käytäntöjä neuvonnasta Tiina Soisalo, ProAgria Etelä-Pohjanmaa Täydennyskoulutus neuvojille eläinten hyvinvoinnista 2.5.2016 Laki, asetus, täydentävät ehdot, EHK, tuettu rakentaminen,

Toisen tekemän ilmoituksen allekirjoittaminen

Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS LAMMAS Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama ELÄINSUOJELUTARKASTUS HEVOSET Tarkastuspäivämäärä Virkatoimitunnus Tarkastuksen tekijä Virka-asema Puhelinnumero Kunta Aluehallintovirasto Eläinten omistaja/ haltija Osoite Puhelinnumero Tarkastuksessa TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016 Muutoksia tulossa Läänineläinlääkäri, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 4.4.2016 1 Täydentävät ehdot= TE Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen on EU:n maksamien

Maksaminen ja lähettäminen

3 Tavoitteena terve ja hyvinvoiva kana 3 Tavoitteena terve ja hyvinvoiva kana Tähän esitteeseen on koottu yhteen kanojen pitoa ja hyvinvointia koskevien eläinsuojelusäädösten sisältöä. Säädösten lisäksi esitteeseen on koottu eläintenpitoa koskevia suosituksia, jotka eivät ole sitovia. Suositusten tarkoituksena on ohjata eläintenpitoa eläinten hyvinvoinnin kannalta parempaan suuntaan. Lähteinä käytetyt säädöstekstit ovat kokonaisuudessaan luettavissa maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilla osoitteessa Lähteet: eläinsuojelulaki (247/1996 muutoksineen), eläinsuojeluasetus (396/1996 muutoksineen), maa- ja metsätalousministeriön asetus kanojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista (10/EEO/2000), ministeriön asetus kanojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta (10/EEO/2002), ministeriön päätös eläinten teurastamiselle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista (23/EEO/1997), ministeriön päätös eläinten teurastamiselle asetettavien eläinsuojeluvaatimusten muuttamisesta (6/EEO/1999), ministeriön päätös nisäkäsja lintulajeihin kuuluvien tuotantoeläinten lopettamiselle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista (18/EEO/1996), ministeriön asetus nisäkäs- ja lintulajeihin kuuluvien tuotantoeläinten lopettamiselle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annetun päätöksen muuttamisesta (5/EEO/2000) ministeriön asetus tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävästä kirjanpidosta (13/EEO/2000) sekä ministeriön asetus tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävästä kirjanpidosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta (4/EEO/2005). Eläinsuojelulain merkitys tuottajalle Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lain avulla pyritään myös edistämään eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Myös tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimille on kielletty. Eläintenpidossa on edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä sekä otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet. Tuotantoeläinten kohdalla tämä merkitsee usein sairastuvuuden vähenemistä ja tuottavuuden kasvua. Eläinsuojeluvalvonta Kanojen hyvinvointiin liittyvissä ongelmatilanteissa tai jos on aihetta epäillä, että kanoja pidetään tai hoidetaan eläinsuojelusäädösten vastaisesti, voi yksityinen henkilö ottaa yhteyttä paikallisiin eläinsuojeluviranomaisiin. Eläinsuojeluvalvontaa paikallistasolla hoitavat kunnaneläinlääkäri, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitavat viranhaltijat (terveystarkastajat) sekä poliisi. Lääninhallitus ja erityisesti siellä työskentelevä läänineläinlääkäri ohjaa ja valvoo eläinsuojelusäädösten noudattamista läänin alueella. Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKKA JA NAUTA YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys vasikoiden suojelua 2 Sisällys Eläinsuojelulain merkitys tuottajalle 3 Eläinsuojeluvalvonta 3 Kanan pitopaikka 5 Yleiset vaatimukset 5 Pitopaikan olosuhteet 5 Pitopaikan puhtaana- ja kunnossapito 7 Laitteet ja välineet 7 Ulkotarha ja muu ulkotila 7 Kanan hoito 8 Hyvinvoinnista huolehtiminen 8 Kanan juotto ja ruokinta 8 Kanan kohtelu ja käsittely 9 Kanalle suoritettavat toimenpiteet 11 Kanan lopetus tilalla 11 Eläinjalostus 11 Eläimen tuotantokykyyn vaikuttaminen 11 Munivat kanat 12 Yleiset vaatimukset 12 Kanalarekisteri 12 Kanojen häkkikasvatus 14 Varustelemattomat häkit 14 Varustellut häkit 14 Avokanalat 14 Lisävaatimukset vähintään 350 kanan avokanalalle 17 Munivien kanojen emot 17 Kananpoikaset 18 Häkkikasvatus 18 Muu kuin häkkikasvatus 18 Broileri 19 Broileriemo 19

Valtuuttaminen

Hevosen hyvinvointi uudet 1.1.2014 tulevat määräykset 13.6.2013 LEL Jessica Löfgren-Eriksson Puh.040-5577569/ESAVI 1 Hevonen ja hyvinvointi Eläinsuojelulla on saatava aikaan eläinten hyvinvoinnin parannusta Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS SIKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 2008/120/EY sisältämien, sikojen

Uusi yrittäjä: rekistereihin ilmoittautuminen

17 Tavoitteena terve ja hyvinvoiva kana 17 Lisävaatimukset vähintään 350 kanan avokanalalle Kanaa kohden on oltava vähintään 250 cm² pehkulla varustettua aluetta, ja vähintään yhden kolmasosan lattian pinta-alasta on oltava varustettu pehkulla. Orsia ei saa sijoittaa pehkujen yläpuolelle, ja orsien välisen vaakasuoran etäisyyden toisistaan on oltava vähintään 30 cm sekä etäisyyden seinästä vähintään 20 cm. Sellaisessa kanalassa, jossa kanat voivat liikkua vapaasti eri tasojen välillä, saa tasoja olla enintään neljä. Tasojen välisen esteettömän korkeuden on oltava vähintään 45 cm. Munivien kanojen emot Kanalassa, jossa pidetään emoja, on 4 5 emoa kohden oltava vähintään yksi pesä. Jos kanalassa käytetään yhteispesiä, pesätilaa on jokaista alkavaa 100 emon ryhmää kohden oltava vähintään 1 m². Muilta osin munivien kanojen emojen pidossa noudatetaan soveltuvin osin edellä esitettyjä munivien kanojen pidolle annettuja vaatimuksia. Jos kanoilla on mahdollisuus päästä ulos, ulkotilaan on johdettava useita vähintään 35 cm korkuisia ja vähintään 40 cm levyisiä ulosmenoaukkoja. Ulosmenoaukot on sijoitettava rakennuksen koko pituudelle, ja niiden yhteenlasketun leveyden on oltava vähintään 2 metriä jokaista 1000 kanan ryhmää kohden. Tarhassa on oltava mahdollisuus päästä suojaan epäsuotuisilta sääoloilta ja petoeläimiltä. Tarvittaessa tarhassa tulee olla asianmukaiset juottolaitteet. Kanalarekisteri on maaseutuelinkeinorekisteristä annetussa laissa (1515/1994) tarkoitetun maaseutuelinkeinorekisterin alarekisteri. Kanalarekisteriin merkitsemistä varten 1 momentissa.. Sikaloiden siirtymäkauden vaatimukset 2013 Ikaalinen 12.10.2012 Taina Mikkonen Evira Eläinten terveys ja - hyvinvointiyksikkö Sikaloiden pitoa koskevat siirtymäajat Sikojen pitämistä koskevassa maa- ja

Edunsaajarekisteri

aika. Kanalarekisteri. Ihmisravinnoksi tarkoitettuja kananmunia saadaan markkinoille. saattamista varten tuottaa vain sellaisessa tuotantolaitoksessa, joka on merkitty maa- ja metsätalousministeriön Maa- ja metsätalousministeriö Tavoitteena terve ja hyvinvoiva hevonen Elintarvike- ja terveysosaston julkaisuja 3/2004 Julkaisija: maa- ja metsätalousministeriö, elintarvike- ja terveysosasto 2. painos SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2011 1382/2011 Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus Taina Mikkonen Eläinten terveys - ja hyvinvointiyksikkö Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen on useimpien Euroopassa on todettu tänä vuonna useampi hevosen ja aasin näivetystautitapaus (tarttuva anemia EIA) mm. Ranskassa, Saksassa, Belgiassa, Italiassa ja Brittein saarilla. Taustalla on taudin endeeminen esiintyminen Romaniassa ja sen leviäminen Eurooppaan varsinkin hevosten laittomien vientien vuoksi. Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKAT JA NAUDAT YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys vasikoiden suojelua Tämän lain voimaan tullessa toiminnassa olevien 26 a §:n 1 momentissa tarkoitettujen kananmunien tuotantolaitosten tulee ilmoittaa 26 a §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot kanalarekisteriin merkittäväksi 30 päivään huhtikuuta 2003 mennessä. Edellä tarkoitettuun määräaikaan mennessä ilmoituksen tehnyt tuotantolaitos tulee rekisteröidä 31 päivään toukokuuta 2003 mennessä. Ihmisravinnoksi tarkoitettuja kananmunia ei saada 1 päivästä kesäkuuta 2003 lukien tuottaa markkinoille saattamista varten sellaisessa tuotantolaitoksessa, jota ei ole merkitty kanalarekisteriin. KANOJA! Iloksi ja hyödyksi. Mu1a mitä pi6kään o1aa huomioon KANAT OVAT YKSILÖITÄ, JOTKA ELÄVÄT PARVESSA Kanoja tulee hankkia kerralla useampi. Kukko ei ole väl1ämätön. Kukon kaitsema parvi *on puuhakkaampi Eläinlääkintähuoltolaki edellyttää Eviran laativan valtakunnallisen ohjelman, johon pohjautuen valvontaviranomaiset tekevät omat valvontasuunnitelmansa. Aluehallintovirastojen valvontasuunnitelmien tulee olla valmiina samanaikaisesti valtakunnallisen ohjelman kanssa 1.11.2010. Kunnallisilla ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköillä on aikaa omien suunnitelmiensa tekoon 1.11.2011 asti.

 • Westin jigit.
 • Silja serenade lasten leikkihuone.
 • Pääsiäinen venäjällä 2018.
 • Käytettyjä kilpatanssipukuja.
 • Code lyoko evolution finnish.
 • Kissa raapii vesikupilla.
 • Kaksipuolinen teippi scotch.
 • Fundamentti wikipedia.
 • Labyrintti 3 kirja.
 • Personal och ledarskap tidning.
 • 1live playlist.
 • Supercell id.
 • Modulo matematiikka.
 • Vermox käyttöohje.
 • Cheerleading kilpailusäännöt 2018.
 • Turun tuomiokirkko wikipedia.
 • Joulupukki nurmijärvi.
 • Milloin voi laittaa lattialämmön päälle.
 • Manhunt unabomber netflix.
 • Maailma ei riitä lyrics.
 • Mormonit pukeutuminen.
 • Lassie välikausihaalari.
 • Why dont we tour tickets.
 • Satubaletti helsinki.
 • Huey dewey and louie costume.
 • Maya thurman hawke.
 • Goffman teoria.
 • Skoda varaosat.
 • Asikkalan seurakunta virkatodistus.
 • Krokodil kokemuksia.
 • Wii ohjain ei toimi.
 • Feelunique posti.
 • Rooftop bar den haag grote markt.
 • Nistlebrush warframe.
 • Toys r us squishy.
 • Adnan şen instagram.
 • Autopesu puoleen hintaan.
 • Vasikan päiväkasvu.
 • Mauritius lentokenttäkuljetus.
 • S prot koholla.
 • Hyvät halvat kuulokkeet.