Home

Sosiaali ja terveysalan erillishaku

Varhaiskasvatuksen opintoihin

Tämä erillishaku on tarkoitettu hakijoille, jotka ovat aiemmin suorittaneet vähintään 160 opintopistettä suomalaisessa korkeakoulussa tietyn koulutuksen tai koulutusohjelman tutkintoon johtavia opintoja ja joiden opinto-oikeus on alkanut ennen 1.8.2015 ja joiden opinnot ovat keskeytyneet, mutta heillä on tavoitteena suorittaa tutkintonsa loppuun. Hakeminen tapahtuu Laurean erillishaun hakulomakkeella Opintopolku.fi järjestelmässä. Haku järjestetään jatkuvana hakuna, mutta kuitenkin siten, että hakuaika ja koulutuksen alkamiskausi ovat rajattu alkamaan syys- tai kevätlukukauden alusta. Sosiaali- ja terveysaloilla työskennellään ihmisten kanssa ja heitä varten. Sosiaali- ja terveysalat antavat mahdollisuuden tehdä käytännönläheistä työtä ihmisten parissa, edistää Opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Lähihoitajatutkinto on sosiaali- ja terveysalan toisen asteen perustutkinto Erillishakujen valintaperusteet ja aikataulut päivitetään kunkin erillishaun tietoihin alla.

MESSI-INTRANET OPINTO-OPAS ITSLEARNING OPTIMA OFFICE365 (sähköposti) CAMPUSSPORT PEPPI-henkilökunta PEPPI-opiskelijat LUKKARIKONE Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osaamisalaopinnot on suunnattu lähihoitajaksi valmistuneille, jotka haluavat täydentää osaamistaan esimerkiksi siirtyessään alalla uuden asiakasryhmän pariin sekä niille, jotka.. Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksiimme osallistuu vuosittain tuhansia hyvinvointialan ammattilaista. Toteutamme lisäksi lukuisia räätälöityjä henkilöstövalmennuksia ja tilauskoulutuksia alueen yrityksille ja työyhteisöille. Kehitämme alan osaamista myös valtakunnallisesti esim.. Hakija valitsee hakulomakkeellaan opiskelumuodon sekä kampuksen, jossa suorittaa opintonsa loppuun. Hakijalla tulee olla vähintään 160 opintopistettä saman tai vastaavan koulutuksen, tai koulutusohjelman tutkintoon johtavia opintoja suoritettuna. Opintojen vanhenemiseen sovelletaan Laurean tutkintosäännön 24§:n mukaista käytäntöä. Valinta tehdään suoritettujen opintopisteiden, motivaatiokirjeen sekä valintahaastattelun perusteella. Motivaatiokirjeessä hakijaa pyydetään lyhyesti kuvaamaan tavoitteet tutkinnon loppuun suorittamiseksi sekä tutustumaan nykyiseen opetussuunnitelmaan ja osaamistavoitteisiin. Kaikkia hakijoita pyydetään liittämään hakemukselle kopio virallisesta opintosuoriteotteestaan. Englanninkieliseen kolutukseen haettaessa voidaan hakijalta testata kielitaito valintahaastattelun yhteydessä. Valintahaastattelut kevään 2020 haussa pidetään elokuussa ja valintapäätökset ilmoitetaan 14.8.2020 mennessä.Tarjottu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 14 vuorokauden sisällä päätöksen tiedoksisaannista Opintopolku.fi -palvelun kautta.

Tätä kaikkea on sosiaali- ja terveysalan opiskel

 1. Kiinnostaako sosiaali- ja terveysala? Tältä sivulta löydät tietoa, millaisia ovat alojen valintakokeet Diakissa. Lue lisää ja hae opiskelemaan! Valintakokeet, sosiaali- ja terveysala. Kevään toisen yhteishaun AMK-valintakoe järjestetään kesäkuussa kaksivaiheisena
 2. en löytää tarvitsemansa avun helposti ja ajoissa.
 3. Tervetuloa JAMKiin jalkaisin, pyörällä tai autolla. Kaikilta kampuksilta löytyy vierailijoille varattuja pysäköintipaikkoja.

Sosiaali- ja terveysalan koulutukse

Sosiaali- ja terveysalan erillishaku 4

 1. Opintojen laajuus on 60 op ja suoritusaika 1,5-2 vuotta. Opiskelijoita voidaan valita viisi syksyllä 2015 alkavaan koulutukseen sekä Saloon että Turkuun.
 2. Meeri Rusi Yliopettaja Puhelin: +358 50 598 5101 Sähköposti: etunimi.sukunimi@turkuamk.fi Yksikkö: Terveys ja hyvinvointi, Sosiaali- ja kasvatusala Marja Naatula Lehtori, Opinto-ohjaaja Puhelin: +358 50 598 5949 Sähköposti: etunimi.sukunimi@turkuamk.fi Organisaatiosähköposti: marja.naatula@turkuamk.fi Yksikkö: Terveys ja hyvinvointi, Sosiaali- ja kasvatusala
 3. Osallistu Opetushallituksen rahoittamiin sote-alan maksuttomiin koulutuksiin. Ne on suunnattu esi- ja peruskoulunopettajille, erityisopettajille, erityisluokanopettajille, koulunkäynnin ohjaajille sekä varhaiskasvatuksen ja oppilashuollon henkilöstölle.

YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

Salpaus Sosiaali- ja terveysala, Lahti (Lahti, Finland). Sosiaali- ja terveysalalla voit opiskella lähihoitajaksi ja pääset auttamaan kaiken.. Sosiaali- ja terveysalan toiminnan tavoitteena on asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen sekä osallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden kokonaisvaltainen edistäminen. Tulevaisuudessa sosiaali-ja terveysalan palvelujen tarvetta lisää väestön ikääntyminen, lapsiperheiden tuen tarve, päihde..

Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset ja toimintakyvyn edellytykse

 1. Koulutuksessa opiskelija voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ja valmistua lähihoitajaksi. Valma-koulutuksen opiskelija Mary Edquid haastattelee opettaja Päivi Lapveteläistä ja opettaja Tiia Nikkasta. Haastateltavana on myös sosiaali..
 2. Laureasta opintonsa 1.8.2015 jälkeen aloittaneet hakevat opiskeluoikeuden uudelleen myöntämistä erillisen prosessin mukaan.
 3. Erillishaku on tarkoitettu hakijoille, jotka avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella hakevat tutkintoon johtavaan koulutukseen. Löydät lisätietoa erillishausta AMK- ja YAMK-tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n opintojen perusteella täältä.
 4. Sosiaali- ja terveysalalla erillishaussa voit hakea uutta tutkinto-oikeutta saman alan tutkintoon siinä tapauksessa, että haluat suorittaa uuden tutkinnon samalla alalla. Sosionomi (AMK) voi suorittaa varhaiskasvatuksen pätevyyden ja sairaanhoitaja (AMK) hankkia terveydenhoitajan pätevyyden

Täältä löydät kaikkien koulutustemme valintakoeajat ja ennakkoaineistot. Lue myös todistusvalinnoista AMK-koulutuksiin. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto antaa sinulle osaamista kohdata eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa olevia asiakkaita ja potilaita yksilöinä ja ryhminä. Koulutuksessa painottuvat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, ammattietiikka, suvaitsevaisuus ja ongelmanratkaisukyky

Sosiaali- ja terveysalan avoimet AMK-opinno

 1. Sosiaali- ja terveysalan palvelut. Palvelu, yrityksen nimi tai hakusana. Missä? Hae send. Ajoneuvojen maahantuontia, tuontikonsultointia ja sosiaali- ja terveysalan palveluja. Dementiahoitokoti Aatos Avoin Yhtiö. TOHMAJÄRVI
 2. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Voit hakea jatkuvassa haussa milloin vain ja aloittaa opinnot päääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina. Koronan aiheuttaman poikkeustilan aikana olemme päättäneet luopua 31.7.2020 saakka Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon..
 3. )*Tarjottu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 14 vuorokauden sisällä päätöksen tiedoksisaannista klo 15.00 mennessä Opintopolku.fi -palvelun kautta.

SIVUKARTTA KÄYTTÖEHDOT JA OHJEET TIETOSUOJA SAAVUTETTAVUUS DIGITAALISET AINEISTOT OPETUKSESSA Hakijalla tulee olla suoritettuna 3.5.2015 mennessä suomalainen sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto. Työkokemusta valmistumisen jälkeen ei edellytetä. Jos hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, karsinta tapahtuu sairaanhoitajan (AMK) tutkintotodistuksen numeeristen arvosanojen keskiarvon perusteella.Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelu on kaikille avointa, eikä pohjakoulutus- tai ikävaatimuksia ole. Avoimen AMK:n opintoja on mahdollista hyväksilukea osaksi tutkintoa. Sosiaali- ja terveysala. Sosiaali- ja terveysalan koulutus valmistaa alan ammattilaisia kohtaamaan työssään koko elämän kirjon Savonia ei järjestä sosiaali- ja terveysalan erillishakua syksyllä 2018. Kevään mahdollisesta erillishausta julkaistaan tiedot huhtikuussa 2019. Sosiaali- ja terveysalalla erillishaussa voi esimerkiksi hakea uutta tutkinto-oikeutta saman alan tutkintoon siinä tapauksessa, että haluaa..

Sosiaali- ja terveysalan ammateissa saat tehdä töitä ihmisten kanssa elämän kaikilla alueilla. VAMKissa kehityt yhdessä opettajien ja opiskelijatovereiden kanssa moniammatilliseksi ja yhteistyökykyiseksi tulevaisuuden asiantuntijaksi. Saat vahvan ammatti-identiteetin.. Varhaiskasvatuksen opinnot antaa kelpoisuuden toimia lastentarhanopettajana. Hakijalla on oltava suoritettuna suomalainen sosionomi (AMK) -tutkinto 3.5.2015 mennessä. Vastaava ulkomailla suoritettu tutkinto arvioidaan tapauskohtaisesti. Täydennyskoulutus on erinomainen väylä ylläpitää ja syventää ammattitaitoa muuttuvalla sosiaali- ja terveysalan toimintakentällä. Koronavirus ja poikkeusolosuhteet ovat vaatineet paljon sopeutumista meiltä kaikilta, mutta erityistä painetta on kohdistunut sosiaali- ja terveysalan henkilöstöön

Sosiaali- ja terveysala Opoinfo Ritva Liinamaa Sosiaali- ja terveysalan tutkinnot Apuvälineteknikko (AMK) 210 op 3,5 v Bioanalyytikko (AMK) 210 op 11 Alalla vaadittava terveys ja erityistaidot opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle.. Sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinnosta valmiuksia asiantuntija- ja johtamistehtäviin - Продолжительность: 2:32 JAMK University of Applied Sciences 1 270 просмотров Julkaisut tekevät tunnetuksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun laajaa ja monialaista opetus-, tutkimus- ja kehittämistyötä. 

Sosiaali- ja terveysala - Riveri

Ammattiopisto Livia, Sosiaali- ja terveysala. Училище. Ещё нет оценок. Ammattiopisto Livia, Kalatalous- ja ympäristöopisto Sosiaali- ja terveysalalla erillishaussa voit hakea uutta tutkinto-oikeutta saman alan tutkintoon siinä tapauksessa, että haluat suorittaa uuden tutkinnon samalla alalla. Sosionomi (AMK) voi suorittaa varhaiskasvatuksen pätevyyden ja sairaanhoitaja (AMK) hankkia terveydenhoitajan pätevyyden. Sosiaali- ja terveysalan hakijoilta edellytetään terveydentilaa koskeva itsearviointi hakuaikana. Hakija vastaa hakulomakkeellaan onko hänellä Erillishaku YAMK tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n opintojen perusteella. Kuka voi hakea? YAMK-koulutuksiin hakevalla tulee olla avoimessa AMKissa..

Palveluohjaus ja neuvonta. Poliklinikat ja toimenpideyksiköt. Anestesia- ja leikkausosasto. Leikkaussalit E2. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat. Harjoittelupaikan varaaminen ja peruminen. Harjoittelupaikkojen esitteet Työkokemusta valmistumisen jälkeen ei edellytetä, mutta työkokemuksen määrä varhaiskasvatuksessa on karsiva tekijä, jos hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja. Karsivana kriteerinä tämän jälkeen mahdollisessa tasapistetilanteessa käytetään sosionomitutkinnon todistuksen numeeristen arvosanojen keskiarvoa. Laureaan voi hakea myös erillishakujen kautta tutkinto-opiskelijaksi. Valintaperusteet vaihtelevat haun mukaan. Laurean erillisvalintojen hakulomakkeet löytyvät osoitteesta Opintopolku.fi.

Täydennyskoulutus on erinomainen väylä sosiaali- ja terveysalan

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja. Lähihoitajat tekevät ihmisläheistä työtä. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa..

Sosiaali- ja terveysalan koulutus valmistaa alan ammattilaisia

Terveydenhoitaja AMK: Terveydenhoitaja, AMK

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto - Ammattiopisto SAMIed

 1. Sosiaali- ja terveysala Kun koulu loppu
 2. Sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, JHL on ammattiliitto juuri sinull
 3. LAMK Sosiaali- ja terveysala - YouTub
Turun ammatti-instituutti
 • The man with the iron heart subtitles.
 • Kim väisänen ikä.
 • Laskea mäkeä pulkalla englanniksi.
 • Studenten kennenlernen app.
 • Kufa saarbrücken video.
 • Boka tandemhopp linköping.
 • Kääpiö australianpaimenkoira.
 • Fennica tietokanta.
 • Pihtakuusi käyttö.
 • Robin packalen siskojen nimet.
 • Lisäpitkien kytkentäkaavio.
 • Ravintola rioni.
 • Pesuistuin.
 • Sisu hybrid hinta.
 • Intia viisumimaksu.
 • Neljä oikeaan johdettua kalifia.
 • Prisma pehmolelut.
 • Antti tuisku en kommentoi youtube.
 • Turun silmälaser hinnasto.
 • Kurzhaarfrisuren damen ab 60.
 • Led valoporo.
 • Rosa hautala facebook.
 • Britannia hbo wikipedia.
 • Purupelletti.
 • Fc bayern u19 tickets.
 • Unikulma vantaa.
 • Nba shirts europe.
 • Conjugar el verbo cantar en pasado.
 • Tårta barnkalas choklad.
 • Karkurit facebook.
 • Olli joki fuengirola.
 • Kotiruoka adlibris.
 • Autohifi asennus tampere.
 • Savupatruuna turku.
 • Finnair value lippu muutokset.
 • Käheä englanniksi.
 • Hofburg.
 • On the road again chords.
 • Puun kaiverruskone.
 • Mihin seuraavista aterioista lautasmallia voidaan soveltaa?.
 • Sound of music laulut suomeksi.