Home

Lampaiden kerintä

Punainen Pihlaja

Video: Lampaiden kerintä

Lampaiden ruokintaa Rönnäsissä - YouTub

Lampaiden vaaka karsina 1,95x0,5x0,9m Ei-märehtijävaiheessa 2- 3 viikkoa syntymästä karitsa on verrattavissa yksimahaisiin ja se saa kaiken tarvitsemansa ravinnon maidosta. Karitsan rehunsulatus tapahtuu ainoastaan juoksutusmahassa, jossa rehumassa viipyy vain lyhyen ajan ja karitsa pystyy hyödyntämään vain nopeasti sulavasta nestemäisestä rehusta saamansa energian ja ravintoaineet. Pötsin rakenteisiin sikiökaudella muodostunut märekouru ohjaa juoman etumahojen ohi juoksutusmahaan, jossa se juoksettuu ruoansulatusentsyymien ja suolahapon vaikutuksesta. Juoksettuminen on nuoren märehtijän ruoansulatuksen erityispiirre, joka takaa maitoproteiinin tehokkaan hyväksikäytön ja turvaa karitsan jatkuvan ravinnonsaannin. Laidunlohkojen kierrättämisen suunnittelussa on huomioitava laidunnurmen riittävyys läpi kesän, ja myös se, ettei nurmea jää vanhenemaan, vaan kaikki kasvanut sato korjataan, joko laiduntamalla tai rehuksi talvella syötettäväksi. Yhtä tärkeää kuin nurmen tehokas hyväksikäyttö, on laidunkierrolla hillitä sisäloisten leviämistä. Jos laitumet infektoituvat pahasti, ei loisten aiheuttamia kasvutappioita tavoitekasvuista korjata vaikka karitsat lääkittäisiin 3 viikon välein. Pahimmillaan siis kasvutappioiden lisäksi tulonmenetystä aiheutuu ylimääräisistä lääkintäkuluista. Keritsemisen jälkeen kunkin eläimen villa punnitaan ja lajitellaan. Huonot, lyhyet mahanalusvillat erotellaan käyttökelpoisesta villasta ja laitetaan esimerkiksi kompostiin. Suomenlampaiden villa laitetaan eri pakkaukseen kuin risteytysten ja liharotuisten lampaiden villa. Eriväriset villat lajitellaan myös omiksi pakkauksiin ja merkitään ylös mitä villaa paketissa on. Pakkausmateriaalina käytetään puhtaita kangas- tai paperisäkkejä tai pahvilaatikoita. Villaa myydään vähintään kerran vuodessa esimerkiksi kehräämölle tai huopaliikkeeseen.

Lampaanhoidon alkeita - LammasWik

 1. ensin villassa ja sen laadussa, paitsi jodin puute, joka uuhilla saattaa pienentää karitsoiden kokoa ja lisätä niiden kuolleisuutta, sekä ihmisten tapaan heikentää kilpirauhasen toi
 2. Pötsistä rehu jatkaa matkaansa verkkomahaan, jonka tehtävä on lajitella rehua, karkeat partikkelit se palauttaa takaisin pötsiin märehdittäväksi, ylimääräinen ”romu” jää verkkomahaan ja koteloituu. Joskus pistävä esine voi aiheuttaa ongelmia tulehduksena tai elinvaurioina.
 3. Lampaiden jalostuksessa tavoitellaan valinnan avulla erityyppisiä asioita, kuten taloudellisesti kannattavia tuotantoeläimiä tuotos- ja laatutavoitteineen sekä geneettisen monimuotoisuuden säilyttämistä. Lisäksi tavoitellaan ekologisesti kestävää käyttö- ja ympäristöystävällisyyttä. Tavoitteena on, että alkutuotteiden laatu täyttäisi sekä jalostavan teollisuuden että kuluttajien toiveet.

A-vitamiinin puutos ei varsinaisesti aiheuta yhtenäistä taudinkuvaa, vaan se vaikuttaa lähinnä välillisesti. A-vitamiini suojaa limakalvoja, ja sen puute edistää taudinaiheuttajien tunkeutumista elimistöön aiheuttaen varsinkin tiinehtymättömyyttä, ripulia, yskää ja muitakin oireita. Varsinkin huonoissa oloissa korjatussa heinässä on A-vitamiinin esiasteen, karotiinin sekä E-vitamiinin määrä alhainen, ja jos lampaille on pakko syöttää tälläistä heinää, on A - ja E-vitamiinilisä paikallaan. Lampaiden ja vuohien luonnonmukaisen tuotannon hyvät toimintatavat -oppaaseen on koottu luonnonmukaisen tuotannon tavoitteita, yleisiä ohjeita ja parhaita toimintatapoja Lampaat kärsivät jatkuvasta melusta, rajana pidetään 65 dB. Esimerkiksi vääränlainen ilmastointilaite voi synnyttää melua. Oljen käyttöä rajoittaa sen täyttävyys ja alhainen valkuaispitoisuus, mutta säilörehuvaltaisessa ruokinnassa sillä voidaan korvata kuivaa heinää. Se soveltuu lähinnä joutilaiden lampaiden ruokintaan, ja heinän vaihtoehdoksi olki tulee silloin, jos heinäsato on jäänyt pieneksi tai on laadultaan huonoa.

Tänään oli kerintäpäivä

Suomenlampaiden jalostustavoitteena on ollut saada supistunut puhdasrotuisen suomenlammaspopulaation määrä kasvamaan huolehtien perinnöllisen muuntelun säilymisestä. Tärkeitä jalostettavia ominaisuuksia ovat myös lihan- ja villantuotanto, hedelmällisyys, emo-ominaisuudet ja rakenne. Viime vuosina suomenlampaan jalostuksessa on entistä enemmän kiinnitetty huomiota rodun kasvunopeuden ja lihakkuuden parantamiseen aikuiskokoa suurentamatta pitäen koko ajan huolta siitä, että rodun hyvä sikiävyys säilyy. Kupari on lampaalle tarpeellinen hivenaine, ja välttämätön mm. villan muodostamiselle. Eri lammasrotujen väliset erot kuparin sietämisessä ovat kui-tenkin isot, ja kuparimyrkytyksen pelossa varotaan helposti liikasaantia jopa niin paljon, että seurauksena voi olla kuparinpuutos.

Varsinaiset puutostaudit ovat vähentyneet sitä mukaa kuin teollisten rehujen, kivennäisten ja nuolukivien käyttö on lisääntynyt. Ongelmaksi voi muodostua lähinnä eri ravinteiden välinen epäsuhde, jolloin puutostiloja voi esiintyä. Toisaalta tartuntataudit voivat vaikeuttaa joidenkin ravinteiden imeytymistä elimistöön, eli aineenvaihduntasairaudet ja puutostaudit kytkeytyvät läheisesti toisiinsa. Aihe Lampaiden pidon aloittaminen (Luettu 32371 kertaa). -SS-. Agronetin kehitysryhmä. Kerintä jo on semmoinen homma, että siinä on monelle tekemistä. Jos ei itse hyödynnä villoja, niistä ei saa..

kerintä - määritelmä - suom

Suurilla lammastiloilla kerinnän tulee sujua nopeasti, joten lampaiden kerintä istuvassa asennossa on paras tapa selvitä työstä joutuisasti. Kerityt uuhet odottivat käytävällä, että kaikki samassa karsinassa.. Karitsoinnista löytyy yksityiskohtaisempaa tietoa tämän työn lopussa liitteenä olevasta ”Karitsoinnin alkeet” -kohdasta. Karitsoinnit on kuitenkin syytä valvoa. Näin vältetään turhat karitsoiden kuolemat ja edesautetaan uuhen toipumista. Tärkeintä on huolehtia, että karitsat saavat ternimaidon mahdollisimman pian syntymän jälkeen, kuitenkin 2 tunnin sisällä. Varsinkin kylmässä lampolassa on karitsoiden lämmöntarve turvattava, tarvittaessa esimerkiksi lämpölampuilla. Karitsan napa on tarkistettava, se on hyvä desinfioida ja sitoa tarvittaessa jos vuotoa ilmenee. Kun karitsa on kuivunut ja saanut ternimaidon, on sille annettava liuosmaista E- tai monivitamiinia 1 ml suoraan suuhun, joka toistetaan kolmena ensimmäisenä elinpäivänä peräkkäin. Mitä heikompi karitsa on, sitä tärkeämpää sen on saada vitamiinit.

LAMMAS KERITSEMINEN Lampaat keritään yleensä - Pastebin

Kohdussa vallitseviin epänormaaleihin olosuhteisiin, yleensä kohtutulehdukseen voivat viitata sikiökuolemat ja luomistapahtumat. Muita kohtutulehduksen oireita ovat jälkeisten jääminen ja vuoto emättimestä. Kohtutulehdus johtaa helposti pysyvään mahouteen ja siksi se tulisi hoitaa ajoissa. Lampaiden loiset ja niiden torjunta. Lampaiden loiset ja niiden torjunta. Perinteinen lampaankasvatus Viron ja Suomen ranikolla ja saarilla (7−29). Rygjalampaat ovat matalajalkaisia, nopeakasvuisia, sarvettomia ja pitkähäntäisiä. Väriltään ne ovat muuten valkoisia lukuun ottamatta päässä ja korvissa olevia tummia pilkkuja. Villa on karkeahkoa ja kiiltävää, määrältään runsasta. Rygjien emo-ominaisuudet ovat hyvät, keskisikiävyys on 1,7 karitsaa/uuhi. Karitsoiden syntymäpaino on 5 - 6 kiloa ja aikuinen uuhi painaa 70 - 90 kiloa ja pässi 90 - 100 kiloa. Teurastusajankohdan kanssa on oltava tarkka, sillä karitsat rasvoittuvat helposti. Eläinten pienen määrän vuoksi jalostuskanta on pieni, ja Rygjaa käytetään paljon myös risteytyksiin suomenlampaan kanssa Suomessa yleisimpiä lammasrotuja ovat alkuperäisrodut suomenlammas, ahvenanmaanlammas ja kainuunharmas, sekä esim. texel, dorset, rygja ja oxford down. Lampaita kasvatetaan ensisijaisesti lihan ja villan tuotannon vuoksi, pienessä määrin myös maitokarjana, jonka maidosta valmistetaan juustoa. Nykyään lampaita käytetään myös maisemanlaiduntajina. Eläintuotannon ohella lampaita pidetään paljolti lemmikkikotieläiminä. Laidunruoho on lampaiden tärkein elatus- ja tuotantorehu, ja laidunkauden aikana tuotetaan iso osa lammastalouden päätuotteesta, karitsanlihasta. Laidunruokinnalla saadaan aikaan hyviä kasvuja, kun ollaan rohkeita laittamaan eläimet riittävän ajoissa laitumelle.

Vieroittamisella tarkoitetaan karitsoiden vieroittamista emän imetysruokinnas-ta, tai keinoruokituilla karitsoilla juoton lopettamisen ajankohtaa. Vieroi-tusajankohtaan vaikuttavat monet eri tekijät, kuten tilan uuhien vuosikierto, karitsoiden kasvatuksen voimakkuus tai laitumien määrä ja laatu. Nämä eivät kuitenkaan ole ainoat vieroitusajankohtaan vaikuttavat tekijät, vaan tärkeintä on huomioida sekä karitsan kehittyminen märehtijäksi että sen paino. Vaikka kuivalla rehulla ei tässä vaiheessa olekaan varsinaista ravitsemuksellista merkitystä karitsalle, on niitä kuitenkin oltava tarjolla koko ajan. Hyvälaatuisten kuivien rehujen maistelu edesauttaa etumahojen toiminnan käynnistymistä. Tartunnan lähde on toinen lammas, joka on ulostanut kokkideja. Sairastuakseen karitsan on saatava tartunnallisia muotoja suuhun ja suolistoon. Tartunnan vakavuus riippuu siitä, kuinka paljon kokkideja karitsa syö tai juo ja kuinka hyvä vastustuskyky sillä on. Tartunnasta oireiluun menee n. 17 vuorokautta.

Kerintä paikka tulee siivota ennen keritsimisen aloittamista ja jokaisen lampaan jälkeen. Lampaiden tulee olla kerittäessä kuivia ja irtonaiset roskat pitää harjata tai nyppiä villasta pois Verkkoaidat on syytä tarkistaa joka kevät. Roudan nostamat ja kaatuneet tolpat lyödään uudestaan tiukkaan maahan, ja löystyneet verkot tiukataan. Häikäisyä tai voimakkaita vastakohtia kirkkaiden paikkojen ja pimeiden kohtien ja jyrkkien varjojen muodostumiseksi on vältettävä. Valoisassa lampolassa lampaat käyttäytyvät rauhallisemmin kuin hämärässä, missä ne näkevät huonosti. Sopimaton valaistus aiheuttaa stressiä, mikä voi heikentää lihan laatua. Liian kirkas valo voi puolestaan tehdä karitsoista säikkyjä. Valo vaikuttaa myös eläinten ruokailuun ja valoisassa lampaat syövät enemmän ja hormonitoiminta edistää kasvua. Lampaat myös kulkevat mielellään valoa kohti, mitä kannattaa käyttää hyväksi lampaita liikutettaessa.

Lampaan yksittäiskarsina: - kooltaan vähintään 1,4 m² ja muodoltaan sellainen, että lammas pääsee siinä esteettä kääntymään ympäri Karitsointikarsina: - kooltaan vähintään 1,5 m x 1,5 m Tilavaatimukset uuhelle karitsoineen: - täytepohjalattialla uuhelle karitsoineen on oltava pinta-alaa vähintään 2 m² Karitsakamari: - Yksinomaan karitsoille tarkoitetun ruokintapaikan (karitsakamari) pinta-alan karitsaa kohden on oltava vähintään 0,2 m² Lampaiden kerintä. Tyyppi: Ostetaan. Palvelut. Viestisi on lähetetty! Lähetä viesti ilmoittajalle lammas. Lampaiden kerintä Saaliseläimenä lammas mieluummin pakenee kuin taistelee, ja vaikuttamalla lampaan pakopiirin reunamiin voi vaikuttaa lammaslauman tasapainopisteeseen. Lampaat pelkäävät kaikkea uutta, ja niille tulee antaa aikaa tutustua uusiin asioihin ja tilanteisiin, ja tutustumisista kannattaa tehdä miellyttäviä kokemuksia lampaan muistiin. Kysymykset: lampaiden laskenta. Kysy aiheesta: lampaiden laskenta. merkkiä jäljellä

Lampaiden hoitaminen - Opi kehräämään

Sairautta ja terveyttä voidaan tarkastella niin, että puolustuskannalla olevaa elimistöä vastaan hyökätään eri tahoilta, ja sairauksia vastaan taisteltaessa tulee sekä parantaa elimistön puolustuskykyä että heikentää tai tuhota terveyttä vastaan hyökkäävät viholliset. Merkittävimmät lampaiden sairaudet johtuvat yleensä useammasta eri tekijästä. Vastustuskyvyn kehittymiseen vaikuttavat niin synnynnäiset ja perinnölliset tekijät kuin eläimen ruokinta ja ympäristötekijät. Eläimen puolustuskyvyssä keskeisessä asemassa on immuniteetti, jonka avulla elimistö vastustaa erilaisia tartuntatekijöitä ja vieraita aineita. Karitsa syntyy ilman vasta-aineita, joita on runsaasti emän ternimaidossa, jota sen tulisi saada mahdollisimman pian syntymästä. Tilasta vastaavan henkilön on välittömästi ilmoitettava kunnaneläinlääkärille, jos hän havaitsee lampaissa scrapielle tyypillisiä oireita, ja ilmoitus on tehtävä myös jo kuolleista eläimistä, joilla on ollut vastaavia oireita. Kunnaneläinlääkärin todettua mahdollinen tartunta etenee prosessi lain mukaisesti.

Lampaasta langaksi: kerintä - Ähtäri Zo

 1. Karitsointiajan lopulla syntyvillä on suurempi todennäköisyys sairastua koska eläintiheys on suurimmillaan ja ulostetta enemmän. Jos karitsa sairastuu, sen ripuliulosteessa on runsaasti kokkideja ja se levittää niitä tehokkaasti. Siksi ripuloivat eläimet tulee hoitaa erillään.
 2. Pässin kuntoa on syytä tarkkailla astutuskauden aikana, varsinkin isoissa katraissa. Varsinkin nuori, innokas pässi, saattaa unohtaa syödä astumiskiireistään innostuneena, ja silloin pässi on syytä ottaa muutamaksi päiväksi erilleen lepäilemään ja syömään.
 3. Sähköisen aidan tekoon tarvitaan ainakin neljä kierrosta paimennauhaa tai lankaa, sopivat aitatolpat ja tietenkin sähköpaimen. Lisäksi tarvitaan erinäinen määrä muuta, pienempää tarpeistoa, kuten maadoitussauvoja, veräjäkahvoja ja erilaisia liittimiä niin nauhojen jatkoliitoksiin kuin veräjänkahvojen kiinnityksiin. Lampaille myydään myös valmista, 50 m pitkää, sähköistettyä aitaverkko –ja tolpat pakettia. Tällainen aita on helppo perustaa, mutta jatkossa paimenlankojen kuluessa sen huollettavuus voi olla haastavaa.
 4. Meirionin tiimiä on pidetty niin huvittavana, että hän on saanut kutsuja esiintymään erilaisissa tapahtumissa. Maanviljelijän mukaan ankkojen paimennus ei eroa lampaiden paimennuksesta, kun..
 5. Vaikka kupari on välttämätön lampaiden hyvinvoinnille, sen turvamarginaali on todella pieni ja yliannostuksen vaara on todellinen. Lehmien rehuissa sitä on yleensä liikaa lampaille. Yliannostus johtaa kuparimyrkytykseen, joka havaitaan vasta kun se on muuttunut akuutiksi hemolyyttiseksi kriisiksi ja lammas menehtyy siihen. Kuparin puute näkyy villan kuivumisena ja kiillottomuutena, karitsat hoipertelevat ja kasvu hidastuu.
 6. E-vitamiini on erityisesti vastasyntyneelle karitsalle ja tiineyden loppupuolella olevalle uuhelle tärkeää. Nopean kasvun ajat ovat kriittisiä ja puute aiheuttaa lihasrappeumaa. Leikkuupuidun viljan E-vitamiinin teho on heikko ensimmäiset 2-3 viikkoa, ja jauhetusta viljasta se tuhoutuu nopeasti.
 7. Hoito riippuu ripulin vakavuudesta. Tärkeintä on huolehtia nesteytyksestä, johon voi käyttää joko apteekista ihmisillekin tarkoitettuja elektrolyyttivalmisteita tai vasikoille tarkoitettua ripulijuomaa. Hätätilanteessa nesteytysjuoman voi tehdä itse: 1 litra vettä, 1 rkl sokeria tai hunajaa, 1 vajaa tl suolaa ja ½ tl bikarbonaattia. Mutta jos ripuli vaikuttaa selvästi yleiskuntoon, on nesteytyk-sen lisäksi syytä antaa kokkideihin tehoavaa lääkettä.

Lampaiden kemiallinen kerintä toistaiseksi kokeiluasteell

Jos vesipää on jo tullut, mutta karitsaa ei näy ja synnytys ei tunnu oikein etenevän ja poltotkin heikkenevät, voi sikiöveden tarjoaminen uuhelle voimistaa sen hormonitoimintaa ja käynnistää synnytyksen uudelleen. Eri rotujen risteytyksillä tavoitellaan ensisijaisesti taloudellisesti kannattavia tuotantoeläimiä, ja risteytysmahdollisuuksia on monia. Kahden rodun risteytyksessä esimerkiksi suomenlammasuuhen sikiävyys ja liharodun pässin lihantuotanto-ominaisuudet yhdistyvät elinvoimaan ja hyvään lisääntymiskykyyn, kolmas rotu voi parantaa näiden emo-ominaisuuksia. Alkuperäisrotujen jalostajat vaalivat taas enemmän geneettistä alkuperää.

Dorsetlampaat ovat keskikokoisia ja nopeakasvuisia, pitkähäntäisiä, sarvellisia tai sarvettomia. Väriltään ne ovat valkoisia, villa on hienohkoa ja sen tuotos ja laatu on hyvä. Dorsetlampaat ovat runsas maitoisia ja niiden utare on alhaalla, ja ne ovat emo-ominaisuuksiltaan hyviä. Keskisikiävyys on 1,6 karit-saa / uuhi, karitsoiden syntymäpainot ovat noin 4,5 - 5,5 kiloa. Aikuinen uuhi painaa noin 65 -85 kiloa ja pässi 80 -100 kiloa. Liharotuisista lampaistamme se on ainoa, joka kykenee ympärivuotiseen karitsointiin. Dorsetin teuraslaatu on hyvä. Suomen Dorsetkanta on pieni ja jalostus perustuu lähes kokonaan tuontiyksilöiden käyttöön. Uuhen ruokinta ja ravinnontarve jakautuu sen tuotantovaiheiden mukaan, ja normaalissa karitsointisysteemissä on uuhi joutilaana 3-4 kuukautta vuodes-sa. Isommissa lampoloissa astutettujen uuhien tiineyden ja sikiöiden määrän ultraäänellä tutkiminen voi osoittautua kannattavaksi oikean ruokinnan muo-dossa. Pirkkalassa haavoittuneiden lampaiden kohtalo edelleen pimennossa. 27.7.2018. Laitumella olleista yhdeksästä lampaasta vahingoittunut kolmikko oli lauman kesyimpiä ..TV, Satelliitti- tai kaapelikanavat, Pesukone ja kuivausrumpu, Lapsiystävällinen, Pysäköinti, Savuton, Lämmitin Makuuhuoneita: 3 Vuodepaikkoja: 4 Yöpymisen lyhyin sallittu kesto 4 yö(tä)..

Käsikeritsimet Kerbl | Farmarin verkkokauppa

kerintä (2) - Sivistyssanakirja - Suomi Sanakirj

Merkittävimpänä hivenaineina esiin nousevat koboltti, jota pötsimikrobit tarvitsevat B 12 -vitamiinin muodostamiseen, sekä seleeni ja kupari. Myös rikistä voi joskus olla pulaa, mutta rikin puute on ensisijaisesti rikkipitoisten aminohappojen puutetta, ja niitä lampaat saavat rypsistä. Rikin lisäämisen sijaan voi olla järkevämpää tarjota lampaille valkuaistäydennystä. Karitsoivan uuhen utareterveyttä tulisi aina tarkkailla, jo siinä vaiheessa kun karitsoinnin lähestyminen on nähtävissä ja viimeistään sen yhteydessä, sillä utaretulehdus puhkeaa usein juuri tiineyden lopussa tai heti synnytyksen jälkeen. Ihan sattumaa oli, että kerintä ajoittui tismalleen Kaisan päivään, joka ennen vanhaan oli tärkein lampaiden Niittykunnas myy myös maatiaiskananmunia sekä ajoittain lampaiden raakavillaa Tiineyden kolme ensimmäistä kuukautta sujuvat ylläpitoruokinnalla. Aikuisen uuhen elopaino ei kuitenkaan saa laskea ensimmäisen tiineyskuukauden aikana 3-4 % enempää. Tulevien karitsoiden elinvoimaisuuden ja kasvun kannalta on tärkeää, että uuhi pysyy hyvässä kunnossa koko tiineyden ajan, ja että sikiöille kehittyvät hyvät istukat ja että ne saavat riittävästi ravintoa emältä. Huonokuntoisille tai ensi kertaa poikiville voikin olla tarpeen antaa tällöin hieman väkirehua, ensikoille jopa 300 g/pv ja heikompikuntoisille 100-200 g/pv, samoin jos kuivaheinä on ainoa korsirehu eikä säilörehua ole tarjolla.

Kerintäpäivä naapurin lampolass

Lampaiden kerintä on edennyt hivenen, Nippanapalta on leikattu selkä ja Unelmalta kaula paljaaksi. Odotellaan lämpimiä, aurinkoisia päiviä. Tässä jonotetaan illalla lampolaan pääsyä Hyväkuntoinen uuhi pysyy terveenä tiineyden ajan, tulee kiimaan paremmin kuin huonokuntoinen uuhi ja sen irtoavien munasolujen määrä on runsaampi. Mahdollinen kunnostusruokinta tehdään hyvissä ajoin, 6 viikkoa ennen astutuskautta. Itse astutuskaudella muutoksia tulee välttää. Kunnostusruokinta tehdään uuhien kuntoluokituksen perusteella, eli tunnustelemalla ristiselästä uuhen rasvapitoisuutta. Monipuolinen yhteislaidunnus ei lisää tautipainetta, sillä loiset ja taudinaiheuttajat eivät yleensä siirry lajista toiseen, lannankaan välityksellä. Yhteislaidunnuksessa loiset eivät pääse lisääntymään lohkoilla, kun isäntä vaihtuu välillä. Tautipaineen pienenemisen lisäksi yhteislaiduntaminen helpottaa rikkakasvien kurissa pysymistä, samoin hylkylaikut minimoituvat. Tyypillisesti haavoista saavat alkunsa klostridioosit, joille on tyypillistä nesteen ja kaasujen kerääntyminen lihaksiin, ns. kaasukuolion kehittyminen.

«Pehmeissä tunnelmissa Enpä ole aiemmin osallistunut lampaiden

Veräjien tukevuuteen ja käytön helppouteen sekä kunnollisiin veräjäkahvoihin kannattaa kiinnittää huomiota. Tärkeää on myös, että aidanaluset ovat puhtaat langoilla roikkuvista heinistä tai lankoja painavista oksista, jotka estävät virran kulkemisen. Virran kulkemista ei tarvitse varmistaa vain käsin, vaan siihen tehtävään myydään kohtuuhintaisia testereitä, joilla voi helposti ja kivuttomasti tarkistaa virran kulkemisen paimenlangassa. Tarpeellista on myös laittaa sähköaidasta kertovia varoituskylttejä aitaan, ainakin sellaisille paikoille, joissa tiedetään liikkuvan ihmisiä, sillä nykyiset sähköpaimenet antavat melkoisen tällin siihen osuvalle. -lampaiden kerintä -pässi -lämmitettävät juomakupit (hinta-arvio n. 200 eur) -maatalousvanerit lampolan seiniin -oljet -eläinvaaka lampaille (200-300 eur) uutena digitaaliset maksaa yli tonnin.. Rehujen ravitsemuksellisten arvojen tärkeimpiä mittareita ruokintaa suunniteltaessa ovat korsirehuilla D-arvo, ja kaikilla rehuilla OIV –ja energiapitoisuus. D-arvo kuvaa rehun sulavuutta ja sen arvosta riippuu suoraan, miten paljon märehtijä voi saada kyseisestä rehusta energiaa. Valkuaispitoisuus ilmaistaan yksiköllä OIV g ka/kg ja energia-arvot ilmaistaan megajouleina (MJ). Israelin hallitusten turvallisuusneuvonantajana toimineen professori Dan Schueftanin mukaan Israel ei tule allekirjoittamaan susien ja lampaiden sopimuksena pitämäänsä YK:n..

Mustien Lampaiden Kerho Teaser by Free Listening on SoundClou

Lampaiden ruokint

 1. Hengitystietulehduksien ennaltaehkäisyssä on tärkeintä huolehtia lampolan hyvästä ilmanvaihdosta, sillä sairastumisen vaikuttavimpia tekijöitä ovat eläinten huonot olosuhteet, ahtaus, kosteus ja pölyisyys. Myös stressi, eläinten yhdistely ja suuri eläintiheys edesauttavat infektiota.
 2. Ahvenanmaanlammas eli saaristolammas kuuluu pohjois-eurooppalaisiin lyhythäntäisiin rotuihin kuten suomenlammaskin. Se on erittäin uhanalainen rotu, vaikka niiden määrä onkin nousussa. Ahvenanmaanlampaat ovat matalia ja pienikokoisia, säkäkorkeus vain 70-75 cm ja paino täysikasvuisellakin pässillä vain 60 kiloa, uuhilla noin 20 kiloa vähemmän. Pässeistä noin puolella on sarvet ja uuhistakin noin 20 % on sarvellisia. Väritys on vaihteleva, päätyypit ovat valkoinen, harmaan eri sävyt ja tumma siniharmaa sekä beige. Myös ruskeanharmaita, riistanruskeita ja jopa täysmustia yksilöitä esiintyy. Luonteeltaan ahvenanmaanlammas on utelias ja vilkas, ja sillä on kaksinkertainen villa, jonka ansiosta se on hyvin säänkestävä ja voi olla ulkona jopa koko vuoden.
 3. No yksi varma merkki keväästä on ainakin lampaiden kerintä. Nyt saa kesä tulla lampaillekin. Jokos siulla on talviturkki heitetty?.

Koira paimentaa lampaiden sijaan ankkoja! - Star

 1. en, pahassa tulehduksessa myös antibioottikuuri. Talvella sorkat kasvavat helposti pehmeällä alustalla liian pitkiksi, jolloin varvasakseli kääntyy. Jos leikkuuta ei tehdä pitkään aikaan, varvasakseli muuttuu niin paljon, että sorkkien muutta
 2. Kerimisen yhteydessä syntyneet haavat on hoidettava heti, ja vastakerittyä lammasta ei saa pitää ulkona, jos se voi joutua siellä alttiiksi epäsuotuisille olosuhteille.
 3. en voi sairastua siihen saamalla tartunnan saastuneesta elintarvikkeesta, esimerkiksi lampaan lihasta. Tartunnan aiheuttaa Listeria monocytogenes –bakteeri, joka on yleinen mm. maaperässä ja eläinten ulosteissa sekä kasveissa. Se aiheuttaa abortteja, aivo- ja aivokalvontulehduksia ja verenmyrkytyksiä. (evira.fi)
 4. Kasvavien karitsoiden kivennäisen on hyvä olla kalkkipitoista, Ca:P 2:1-2,5:1. Sopiva seos saadaan sekoittamalla lammaskivennäiseen ruokintakalkkia kolmasosa tai puolet kivennäisen määrästä. Voimakkaalla viljaruokinnalla kalkin tarve on suurempi kuin karkearehuvaltaisella dietillä, Ca:P 3:1.
 5. Lampaiden pitoon tarkoitetut laitteet ja välineet, kuten heinähäkit ja ruokinta-astiat tai juomanipat ja vesiastiat, on oltava lampaille turvallisia ja sijaittava kaikkien lampaiden ulottuvilla. Juomapaikkoja tulee olla riittävästi, yksi 30 lampaan ryhmää kohti. Jos käytetään automaattisia juotto- tai ruokintalaitteita on lampaat totutettava niiden käyttöön. Tarpeetonta tuskaa tuottavia välineitä, laitteita tai aineita ei saa käyttää.
 6. en, toisaalta se saattaa olla myös tavallista kesympi. Usein uuhi vispaa hännällään, varsinkin pässin läheisyydessä. Ulkosynnyttimet turpoavat ja punoittavat, mutta selvää limavuotoa ei usein ole. Luotettavin kiiman merkki on, että uuhi antaa pässin hypätä selkäänsä. Karitsauuhien kiima on vaikeampi havaita kuin vanhemmilla uuhilla.

Moni luokkaretkeläinen on hyrähtänyt nauruun Ähtäri Zoo Farmin lammaslauman nähdessään. Piiat ovat korjailleet, että ei, ne eivät ole pulleita, ne ovat vain villavia. Lampaan hyvinvoinnin kannalta villan leikkaaminen eli kerintä on suoritettava vähintään kerran vuodessa. Farmilla on otettu käytännöksi keriä lampaat sekä syksyllä että keväällä, koska jo puoli vuotta päällä kulkenut villatakki alkaa olla todella muhkea.  Lampaiden ruokintaan sopii melko kuiva säilörehu, kuiva-ainepitoisuuden tulisi olla noin 35 - 40 %. Aikainen säilörehu on edullisinta ja parasta ravintoa lampaille, koska se on hyvin valkuaispitoista ja ravintoarvot ovat korkeat, jolloin väkirehun kulutus pysyy alhaisena. Myös kuitupitoisuus on alhaisempi kuin myöhemmin tehdyllä, jolloin se rajoittaa vähemmän syöntiä. Kuitupitoinen rehu kun hidastaa rehun kiertoa ruoansulatuksessa ja kuluttaa enemmän energiaa. Suolen seinämän kokkidit heikentävät paranemista pitkittäen ja pahentaen ripulia. Karitsalla on mahakipuja, se on haluton ja syömätön, ripulin vaihdellessa kohtalaisesta vakavaan, joissain tapauksissa ulosteessa on myös verta.

pieni lampaiden kokoelma arkistovektori (rojaltivapaa) 14752666

Ruokintahäkkejä voi joko ostaa valmiita tai tehdä itse. Huomioitavaa on, millaista heinää tai säilörehua syötetään, siis onko kyseessä pikku- vai pyöröpaalit, ja tarvitseeko paaleja pystyä siirtämään koneellisesti. On kuitenkin tärkeää, etteivät lampaat pääse ulostamaan syömisiinsä, tai että lampaat eivät jää kiinni häkkien rakenteisiin. Tummaa porukkaa ennen kerintää. Aikamoisia turjakkeita, varsinkin nuo ruskeat. Vaaleaa porukkaa. Ah, miten ihanaa, kun Peedo kera ilmeisesti poikansa saapuivat meille kerintähommiin Current track: Mustien Lampaiden Kerho TeaserMustien Lampaiden Kerho Teaser Sekä laiduntaminen että rehunteko alkaa nurmen perustamisesta, johon menee sekä aikaa että tuotantopanoksia yhtä paljon riippumatta siitä, tekeekö tämän työvaiheen hyvin ja huolellisesti kuin huolimattomasti ja kiireellä. Niinpä samalla rahalla ja ajalla kannattaa ottaa mahdollisimman suuri hyöty. Viljellyt laitumet, joilta myös säilörehua korjataan, kestävät yleensä 3-4 vuotta käyttökuntoisina, jonka jälkeen ne on uusittava.

Esiin luiskahtanut emätin on altis erilaisille vaurioille. Se tulee pestä huolella ja työntää takaisin sisään, ja tuetaan tarkoitusta varten valmistetuilla sidosvöillä, jotka voidaan poistaa synnytykseen. Eläinlääkäriin on syytä ottaa yhteyttä. Kun muistaa lampaiden käsittelyssä, että ne käyttäytyvät tietyn kaavan mukaisesti, ja hyödyntää sen rakenteissa ja käsittelyssä, sujuu kaikki helpommin. Sekä oma että lampaiden stressi vähenee, lampaat ovat rauhallisempia ja terveempiä eikä ruhoon tule vaurioita. Omia toimia lammaslaumassa ja niiden erilaista vaikutusta lammaslaumaan kannattaa miettiä ja harjoitella työn mielekkyyden paranemiseksi ja työtapaturmien vähenemiseksi, jolloin työ tehostuu ja tuotavuus paranee. Koira on loistava apu ja helpotus lampaiden käsittelyssä edellyttäen, että koira on oikein koulutettu ja soveltuu tehtävään. Loiset pyrkivät elämään tasapainossa isäntänsä eli lampaan kanssa, mutta tasapaino järkkyy uusien loisien ilmaantuessa. Loiset ovat viisaita, ne tekevät itselleen suotuisan ympäristön. Lämpötilan nousu ja kosteus lisäävät loisten määrää ja kokoa, ja sorkat muokkaavat maahan sopivia koloja, joissa munilla on suotuisat olosuhteet, laitumella loisilla on siis sopivat olosuhteet joissa viihtyä. Niitä eivät haittaa säävaihtelut, useimmat selviävät hengissä jopa 9-12 kk. Loislajeilla on erilaiset elinkierrot, esiintymisajankohdat ja –paikat. Ne voivat olla kuivana aikana ojissa ja peltojen syvänteissä, mistä ne sateen jälkeen leviävät nopeasti. Joidenkin loislajien kiertoon kuuluu myös muita eläimiä väli-isännöiksi, esim. etanoita, joiden avulla ne pääsevät pääisäntäänsä. Terve ja hyvinvoiva eläin on yleensä myös taloudellisesti tuottava eläin, eivätkä eettinen ja taloudellinen ajattelu sulje toisiaan pois vaan käyvät käsikkäin. Erilaiset sairaudet vievät kannattavuutta lammastaloudelta ja terveydenhoidolla tavoitellaan myös optimaalisen tuotannon takaavaa terveyttä. Tästä tavoitteesta jälkeenjäävä eläin voi olla sairas, vaikka olisikin oireeton. Terveydentilansa perusteella eläimet voidaankin jakaa terveiden ja oireita osoittavien sairaiden lisäksi piilevästi sairaisiin, jotka oireettomina ovat kliinisesti terveitä.

Lampaiden ihoa, ruskea natrual koriste lampaan, Tannery Puol

sitä se on. lampaiden suusta. Jaa palveluihin Lampaiden kuntoluokitus on tärkeä mittari ja työkalu arvioitaessa ruokinnan onnistumista. Helpoimmin se onnistuu keritystä lampaasta, mutta kokenut lampuri oppii arvioimaan eläimiensä kuntoa myös villan läpi, vaikkei se yhtä helppoa olekaan. Lampaiden käsittely- ja kerintäkoulutus. Mustonen, E. (Attendee) Lopputiineen ja imettävän uuhen rehujen tulee olla korkealuokkaisia ja olen-naista on riittävän valkuaisen saanti. Väkirehun valkuaisvaatimus riippuu käytettävästä karkearehusta. Jos karkearehuna on säilörehu, käy ohra väkirehuksi. Kuivaheinällä on ohraa syytä täydentää teollisella valkuaisrehulla. Lisäravinteiden saannista tulee huolehtia, kivennäisistä, hivenaineista ja vitamiineista. Erityisesti E-vitamiinin, jodin ja seleenin saanti on turvattava. Käytännössä on havaittu, että sokerilisä pitää yllä pötsin tasapainoa, jolloin uuhen ruokahalu säilyy hyvänä. Samalla se auttaa ehkäisemään ketoosia. Sokerilisäksi käy melassileike tai esimerkiksi lantut.

Astutussuunnitelman tavoitteeksi kannattaa asettaa mahdollisimman hyviä ja terveitä karitsoita tuottava pässi- uuhi -yhdistelmä. Emiksi kannattaa valita katraan parhaimmat ja terveimmät uuhet, ja astutukseen sopivin isäpässi. Kun eläinten valinta on tehty hyvissä ajoin, kunnostetaan sekä pässi että uuhet. Uuhien kunnostus- ja kiihotusruokinnalla on vaikutusta kiimojen synkronoitumiseen, jolla voidaan vaikuttaa karitsointiajan pituuteen sekä vuonuekokoon. Lisäruokinta suurentaa vuonueita ja niukentamalla rehustusta yritetään pienentää karitsueita, varsinkin suomenlampailla. Pässi taas voi uuhista innostuneena unohtaa syödä ja sen on siksi oltava hyvässä kunnossa astutuskauden alkaessa. 30 отметок «Нравится», 0 комментариев — Caramellia (@caramellianpuutarha) в Instagram: «Pehmeissä tunnelmissa Enpä ole aiemmin osallistunut lampaiden kerintään mutta onpahan nyt.. Seleenintarve lampailla on 0,1-0,3 mg/kg ka rehua/vrk. Voimakas kasvu, sai-rastuminen ja E-vitamiinin saanti vaikuttavat seleenin tarpeeseen. Niukka E-vitamiini saanti esim. kuivaheinävaltaisella ravinnolla lisää seleenin tarvetta, samoin rehevä kevätlaidun, äpäre tai propionihapolla säilötty rehu, jolloin seleeniä kuluu runsaasti.

Lampaiden kutistuminen ihmetyttää. 3.7.2009 10:25 Astutuskauden suunnittelu on syytä tehdä hyvissä ajoin, varsinkin ammatti-maisessa tuotannossa. Tällöin huomioon tulee ottaa esimerkiksi lihan markkinatilanne ja tilalla käytettävät rehut, myös asiakasteurastamon kanssa on syytä keskustella. On myös huomioitava tilakohtaisesti karitsoiden kasvatuksen taloudellisuus ja verrattava laidunkasvatusta ja sisäruokintaa.

Karitsan ternimaidon saanti on turvattava siinäkin tapauksessa, että karitsa ei saa sitä emältään. Näitä tilanteita varten tulisi pakastimessa olla aina pieni määrä ternimaitoa lämmitettäväksi ja tutilla juotettavaksi. Mahdollisuuksien mukaan voi ternimaitoa lypsää myös toiselta samaan aikaan poikineelta uuhelta ja juottaa se karitsalle tuttipullosta. Hätätapauksessa myös vuohen tai lehmän ternimaito käy. This is Lampaiden comeback -moikkailua! by Pekka Rundgren on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them Lampaiden puolikkaiden yhdistäminen-työarkki from Sovita kuvan puolikkaat. Great collection of jigsaws and math puzzles, mysterious mazes and labyrinths, intriguing visual logic games, easy.. Riittävästä ruokinnasta huolimatta on tavallista, että uuhen paino alenee 4-6 ensimmäisen maidontuotantoviikon jälkeen. Ruokinnan riittävyyttä voi tarkkailla sekä kuntoluokittamalla uuhia että tarkkailemalla karitsoiden käyttäytymistä.

Ennen karitsoiden rehustuksen suunnittelua on tiedettävä niiden käyttötarkoitus ja tilan tavoitteet sekä tilalla käytettävissä olevien rehujen määrä, laatu ja täydennystarve. Kasvavien karitsoiden ruokinta ja rehustus vaikuttavat tilan taloudelliseen tulokseen merkittävästi. 6 3.1 Lampaiden ja vuohien ruokinta Noudatettava kaikkien tilalla olevien lampaiden ja vuohien osalta karitsakamarit, vesi 3.3 Lampaiden ja vuohien hoito - kerintä, loistorjunta, sairas-, hoito- ja..

Tehdasvalmisteiset metalliset aita –ja porttielementit ovat kevyitä ja kestäviä apuvälineitä lampaiden siirroissa. Ne on helppo lukita toisiinsa erilaisiksi siirtoaidoiksi, kokoomatarhoiksi, porteiksi ja karitsointikarsinoiksi. Aita –ja porttielementtejä on eri kokoisia ja hintaisia valmistajasta ja jälleenmyyjästä riippuen. Aitaverkko kiinnitetään tolppien sisäpuolelle, etteivät lampaat puske sitä irti, paitsi kulmissa. Kulmissa verkko kiinnitetään kulmatolpan ulkopuolelle, ja kulmatolppa tuetaan vielä vinotuella. Aitaverkon tiheämpi verkko laitetaan alaspäin, etteivät karitsat karkaa siitä läpi, ja verkon alareunan tulee olla maahan asti, etteivät koirat ja lampaat raahaudu aidan alitse. Aitaverkon kiinnittämiseen on olemassa aspeja, jotka kyllä pitävät hyvin, mutta esimerkiksi aitatolppaa vaihdettaessa on naula helpompi irrotettava kuin aspi.

Sippolan lampaiden tappajat olivat lähes varmasti susia, petojen perimä varmistuu vielä kudosnäytteistä — Etelä-Kymenlaaksossa susihavaintoja tehdään harvakseltaan, mutta ilveskanta on.. Yritykset - Laitteet ja välineet sikojen, lampaiden ja vuohien kasvatukseen - Suomi

Lomakkeen voi joko noutaa oman alueensa maaseutuelinkeinoviranomaiselta, tai tulostaa netistä osoitteesta : http://www.evira.fi/attachments/elaimet_ja_terveys/lomakkeet/lnro424rekistelainpitlampaat_evira3.pdf . Se palautetaan joko eläintenpitäjän maatilan talouskeskuksen sijaintikunnan, tai jos eläintenpitäjällä ei ole maatilaa, asuinkunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle asianmukaisesti allekirjoitettuna. Laidunkauden alussa tyypillisiä laidunnettavia eläinryhmiä ovat uuhet karitsoineen, vieroitetut karitsat, joutilaat uuhet ja pässejä, sekä tiineet uuhet. Tärkeintä on, että karitsat pääsevät puhtaille, laiduntamattomille laidunlohkoille, jotta ne säästyisivät loistartunnoilta. Ravitsemuksellisesti imettävät uuhet karitsoineen ja vieroitetut karitsat tarvitsevat parhaimmat laitumet, että uuhilla riittäisi maito ja karitsat kasvaisivat mahdollisimman edullisesti. Laidunkaudella on useita lampaiden siirtoja, ja lammas oppii joko hyvään tai huonoon liikkumiseen. Työn sujuvuuden kannalta kannattaa pyrkiä ensimmäiseen vaihtoehtoon, ja aitojen ja porttien sijoittelulla voidaan helpottaa pyrkimystä tähän hyödyntäen lampaiden lajinomaista käyttäytymistä. Paras paikka porteille on laitumen nurkissa, jonne lauman voi johdattaa aidansivua pitkin. Jos portti on keskellä aitaa, tarvitaan paljon apuaitoja ja miehitystä ohjailemaan lampaita, ja siltikin niiden ohjaaminen portista läpi on työlästä. Aitalinjat ja porttien paikat kannattaa pitää samanlaisina vuodesta toiseen, sillä lampaat muistavat aitojen paikat tarkasti, ja vanhemmat lampaat johdattavat muuta laumaa tuttuja reittejä pitkin. Yleisin karitsoiden ripulinaiheuttaja on kokkidit. Kaikki lampaat ovat joskus saaneet tartunnan, mutta vain osa sairastuu, muut kehittävät vastustuskyvyn. Tyypillisimmin sairastuvat nuoret, 4-7 viikon ikäiset karitsat, joiden vastustuskyky on heikko tai ympäristössä on runsaasti tarttuvia kokkidimuotoja.

Kerintä paikka tulee siivota ennen keritsimisen aloittamista ja jokaisen lampaan jälkeen. Lampaiden tulee olla kerittäessä kuivia ja irtonaiset roskat pitää harjata tai nyppiä villasta pois Laadusta riippumatta ei säilörehukaan yksin riitä täyttämään lampaan tarpeita kaikissa tuotantovaiheessa ilman väkirehutäydennystä. name. Iso lampaiden selviytymisopas : periikö hukka? P60049 Lampaiden ruokinnan tärkein osa on vapaasti tarjolla oleva hyvälaatuinen säilörehu tai heinä. Lammas-Krossi on lampaiden tarpeisiin suunniteltu valmis monipuolinen täydennysrehu

Välivaiheessa, 3-8 viikon iässä, karitsan kiinteän rehun syönti lisääntyy ja märehtiminen alkaa. Keinoruokitut karitsat alkavat märehtiä jo viimeistään kolmen viikon iässä. Pötsin haihtuvien rasvahappojen osuudet ja määrät sekä pötsin ammoniumtypen määrä vakiintuvat noin kahdeksan viikon ikään mennessä. Syljen eritysnopeus saavuttaa aikuisen tason 7-10 viikon iässä. Lampaiden laiduntama Kangaskuva Helppo asennus 365 päivän palautusoikeus Selaa muita malleja tästä kokoelmasta

Kuparinpuutos ilmenee lampaalla huonontuneena, teräksenomaisena villana, anemiana, jalattomuutena ja notkoselkänä ja lopulta takaosan osittaisena halvaantumisena. Kuparin ja koboltin puute yhdessä aiheuttavat silmien vuotamista, ihottumaa, aurinkoallergiaa ja rupia korvissa. Maedi-Visna on hitaasti tautia aiheuttava virus, joka leviää hengitysteiden kautta pisaratartuntana, eikä leviämistä sperman kautta ole voitu sulkea pois. Jos uuhella on Maedi-Visna, saavat karitsat tartunnan hyvin nuorena joko maidosta tai pisaratartuntana. Maedi-Visnan itämisaika on 2-3 vuotta. Suo-messa sitä on todettu viimeksi vuonna 2006, Australia ja Uusi-Seelanti ovat säilyneet taudista vapaina. Lampailla, kuten kaikilla märehtijöillä, tuottavat pötsimikrobit kaikki eläimen tarvitsemat vesiliukoiset K- ja B-vitamiinit. Lähinnä alle 2 kk ikäisillä karitsoilla voi tulla pulaa B-vitamiinista, mutta jos ne syövät hyvin väkirehua ja saavat viljaa, jossa on B-vitamiinia, ei lisälle ole tarvetta. Lähinnä rasvaliukoisista A-, D- ja E-vitamiinien saannista on huolehdittava, etenkin kevättalvella. Luontaisesti lampaat astutetaan syksyllä, mutta pyrittäessä ympärivuotiseen karitsointiin voi astutusajankohta olla myös kevättalvi. Jos karitsoiden halu-taan syntyvän esimerkiksi syyskuussa, laitetaan pässi silloin uuhikatraaseen huhtikuussa. Ympärivuotiseen karitsointiin pyrittäessä tulee kuitenkin ottaa eri rotujen ominaisuudet huolellisesti huomioon. Esimerkiksi Texel-, Oxford Down- ja Rygja-rotuiset ovat ns. lyhyenpäivän lisääntyjiä ja niiden astu-tusajankohta on elo-joulukuussa, kun taas Suomenlampaat ja Dorset soveltuvat ympärivuotiseen karitsointiin hyvin. Ensimmäinen julkaistu kappale Häkkyrältä. Vaikutteita aina räpistä humppaan asti! Häkkyrä - Mustien Lampaiden Kerho MP3 Rock Lampaiden kimppuun hyökänneitä yksilöitä epäillään koirasusiksi. Koirasusi on tavallista sutta hieman pienempi. Kuvituskuva

 • Sienirisoton kanssa.
 • Federal domstol.
 • Uponor ecoflex lämpöhäviö.
 • Huuhkajan pesä.
 • Myydään käytetty saksanmetsästysterrieri.
 • Oispa kaljaa meme.
 • Gastroenterologie hamburg.
 • Elsa ja anna satu.
 • Silmälääkäri pori.
 • Linda liukas youtube.
 • Volmari iso hollo kerava.
 • Op lainatarvelaskuri.
 • Mitä simpukat syövät.
 • Circle lenses prescription.
 • Nt american football.
 • Fritz berger öffnungszeiten.
 • Hapetusluvut tasapainotus.
 • Valtimot kädessä.
 • Playmemories online.
 • Sika aktie kaufen.
 • Homeopatia syövän hoidossa.
 • Lapsi ja perhekohtainen lastensuojelu.
 • Puolalainen nuotiolaulu.
 • Yamaha rs venture varaosat.
 • Laurell riihimäki.
 • Osa aikaeläke varma.
 • Monte le gould.
 • Ron howard star wars.
 • Maailmankaikkeuden koko.
 • Sarjakuvalehtien hinnasto.
 • Jumping fitness hildesheim.
 • Lasten nimet 2018.
 • Poseidon vihti aukioloajat.
 • Dermot o'leary wife.
 • Nissan primera 2005 ei käynnisty.
 • Punainen musta valkoinen.
 • Estee lauder double wear kokemuksia.
 • Fransiskaaniluostari dubrovnik.
 • Cat 994k.
 • Ford focus rs mk2 kaufen.
 • Usps package first class mail international package.